Lees je met me mee?

Lees je met me mee is ontwikkeld als aanvulling op de dienst van de VoorleesExpress Eindhoven. Het voornaamste doel is het bereiken van kinderen met een taalachterstand uit gezinnen waar in de thuissituatie niet kan worden voorgelezen.

Wie kent het niet: ’s avonds voor het slapengaan in bed wegdromen bij een mooi of spannend verhaal uit een leuk boek? Voorlezen is iets waar velen van ons fijne herinneringen aan hebben.

Voorlezen is essentieel voor de taalontwikkeling van kinderen. Het bereidt kinderen voor op het lezen op school. Kinderen raken vertrouwd met geschreven taal – een taal die anders is dan spreektaal – en breiden al doende hun woordenschat uit. Voorlezen bevordert de concentratie en de fantasie van kinderen, omdat in boeken hele werelden schuil gaan waar zij even deel van uitmaken.

In Eindhoven groeien veel kinderen met taalachterstanden op, waar thuis niet aan voorgelezen wordt. Vaak doordat de ouders laaggeletterd zijn en/of de Nederlandse taal niet goed beheersen. De voordelen van het voorlezen gaan aan deze kinderen voorbij.

Goed kunnen lezen ligt aan de basis van een succesvol verloop van de schoolcarrière van kinderen. Als een kind met een taalachterstand aan groep één van de basisschool begint, kan dit negatieve gevolgen hebben voor zijn of haar gehele schoolcarrière. Voorlezen is dé manier om kinderen te laten zien dat boeken niet saai zijn, maar leuk, spannend of juist heel grappig. Goed lezen doe je door het vaak te doen. Als een kind ervaart dat lezen leuk is, zal het meer interesse tonen in lezen en vaker uit zichzelf gaan lezen.

Om kinderen met een taalachterstand te laten profiteren van de voordelen van voorlezen is op enkele basisscholen in Eindhoven en in Waalre samen met de Bibliotheek Eindhoven het programma Lees je met me mee? in het leven geroepen. Kinderen met een taalachterstand worden op school door vrijwilligers voorgelezen. Elk deelnemertje krijgt een vaste voorlezer die geruime tijd een uur in de week aan het kind voorleest. Het doel is dat de kinderen plezier krijgen in boeken en lezen. Ze kiezen samen met de vrijwilligers boeken uit in de Bibliotheek op School en die boeken worden door de voorlezers interactief voorgelezen. Doordat de voorlezer aan een vast kind gekoppeld wordt, leert de voorlezer het niveau en de interesses van het kind goed kennen en kan daar steeds beter op inspelen. De eerste resultaten van Lees je met me mee wijzen uit dat kinderen enthousiaster zijn over lezen en boeken. Leraren melden dat kinderen in de klas veel betrokkener zijn bij het lezen in de klas. Dit vinden wij een resultaat om trots op te zijn!

Het voorlezen heeft meerdere doelen

 • plezier in een verhaal
 • sfeer rondom het (voor)lezen
 • kinderen leren zich beter te concentreren
 • kinderen leren beter luisteren
 • taalontwikkeling
 • vergroten van de woordenschat
 • zelfvertrouwen groeit

Gezocht! Voorlezers voor Lees je met me mee?

Wie zoeken wij?

Voor twee locaties van Lees je met me mee?, namelijk basisschool de Driesprong in Tongelre en basisschool Louis Buelens in Vaartbroek, zoeken wij enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om samen met kinderen te (leren)lezen. Je bent wekelijks anderhalf uur beschikbaar om voor te lezen op deze locaties. Je bent bereid om geschoold te worden in het interactief voorlezen en je woont een aantal terugkombijeenkomsten bij, waarbij je de voortgang van het voorlezen met elkaar bespreekt.

Je beheerst het Nederlands goed, kunt aansluiten bij het niveau en de belevingswereld van de kinderen. Daarnaast ben je creatief bij het zoeken naar oplossingen als het voorlezen niet vanzelf gaat. Verder zoeken wij mensen die betrouwbaar zijn en doorzettingsvermogen hebben.

Wat bieden wij?

Als voorlezer bij Lees je met me mee?

 • Krijg je een workshop interactief voorlezen
 • Doe je ervaring op met werken met basisschoolkinderen
 • Draag je bij aan de taalontwikkeling van een kind
 • Kom je in aanraking met andere culturen
 • Lever je een belangrijke bijdrage aan de maatschappij!
 • Krijg je een gratis lidmaatschap van de Bibliotheek Eindhoven

Interesse?

Neem dan contact op met Gaike van Enckevort via: vrijwilligers@bibliotheekeindhoven.nl  

Wil je meer informatie over Lees je met me mee? en de mogelijkheid om dit project op jouw basisschool te starten? Neem gerust contact op via d.lemmens@bibliotheekeindhoven.nl!