VoorleesExpress

VoorleesExpress

VoorleesExpress Eindhoven

Wat is de VoorleesExpress?
De VoorleesExpress is een project in Eindhoven. Eén keer in de week komt een voorlezer thuis voorlezen bij een gezin met kinderen met een taalachterstand.

De kinderen zijn tussen 2 en 8 jaar. Het project duurt twintig weken. De voorlezer gaat samen met de kinderen en hun ouders lezen en naar de bibliotheek.
 

Meld je aan als vrijwilliger bij de VoorleesExpress

De VoorleesExpress Eindhoven is genoodzaakt te stoppen. Toch horen we graag van je. Misschien zijn er alternatieve mogelijkheden, of kunnen we je hulp in de toekomst gebruiken als de VoorleesExpress een doorstart maakt.

Hoe word je een supervoorlezer?

VoorleesExpress stopt

Tot structurele financiering is gewaarborgd, moet de VoorleesExpress stoppen. De Bibliotheek Eindhoven werkt er op dit moment hard aan om structurele financiering voor de VoorleesExpress te vinden om een doorstart te maken. Tot we een sluitende meerjarige begroting hebben, kunnen we helaas geen nieuwe gezinnen aannemen. We dienen voor 1oktober een aanvraag in bij het Sociaal Domein, gemeente Eindhoven en weten dan begin januari of de VoorleesExpress kan doorstarten.

Ben je doorverwijzer van een gezin? Neem dan contact op met projectleider Daphne Lemmens (d.lemmens@bibliotheekeindhoven.nl) voor informatie over andere hulp bij taalachterstand bij het kind.

Ben je geïnteresseerd in het doen van vrijwilligerswerk op dit gebied? Dan horen we toch graag van je. Misschien zijn er alternatieve mogelijkheden, of kunnen we je hulp in de toekomst gebruiken als de VoorleesExpress een doorstart maakt. 

Ontvang je momenteel hulp van de VoorleesExpress? Het huidige seizoen wordt nog gewoon afgemaakt! 

Meer informatie over de achtergrond van dit besluit is hier te lezen, onder het kopje ´Stand van zaken - Cultuurraad´.

Blog Daphne Lemmens

Met heel veel liefde

Het voortbestaan van de VoorleesExpress is niet meer zo zeker als voorheen. Door ons wordt achter de schermen met man en macht gewerkt om de VoorleesExpress een duurzame toekomst te geven, zodat we nog veel meer kinderen en hun ouders vooruit kunnen helpen.

Daphne op de camping

Wat biedt de VoorleesExpress?

Hulp met taal: Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling van het kind en vermindert daardoor de achterstand van het kind. Hierdoor wordt de startpositie ten opzichte van het basisonderwijs verbeterd. Omdat ouders door de voorlezers worden gestimuleerd om betrokken te zijn en het voorlezen zelf te gaan doen, wordt ook de taal van de ouders ondersteund.

Wennen aan boeken en verhalen: Kinderen gaan boeken en lezen leuker vinden. Daardoor gaan ze zelf meer lezen. Dit bevordert hun vaardigheden m.b.t. begrijpend lezen.

Plezier: Samen lezen is leuk en gezellig! Het versterkt de band tussen ouders en kinderen. 

Contact: VoorleesExpress Eindhoven brengt Eindhovenaren met een verschillende culturele achtergrond in contact met elkaar.