Coronatoegangsbewijs

Lijn

English below

Richtlijnen van de rijksoverheid

Anderhalve meter afstand houden is niet meer verplicht, maar geef elkaar de ruimte.
Voor het bestellen in onze horeca (Bibliotheekcafé) is een coronatoegangsbewijs in de vorm van en qr-code nodig in combinatie met een legitimatiebewijs. We helpen je graag.


Houd je aan de basishygiëneregels en kom niet naar de bibliotheek
als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.

Coronatoegangsbewijs

Heb je een coronatoegangsbewijs nodig? Zo bereid je je voor.

Ben je gevaccineerd of hersteld van corona? Dan kun je via de CoronaCheck-app of een uitgeprinte qr-code je coronatoegangsbewijs laten zien.

Ben je niet gevaccineerd of aantoonbaar hersteld van corona? Dan moet je je vooraf laten testen.

Hieronder leggen we uit hoe dit werkt.

De CoronaCheck-app
Met de CoronaCheck-app kun je een coronatoegangsbewijs maken als:

  • je bent gevaccineerd;
  • uit een test (geen zelftest) blijkt dat je geen corona had;
  • uit een test (geen zelftest) blijkt dat je corona hebt gehad en bent hersteld. Je downloadt de app via de Apple App Store of de Google Play Store.

Daarna klik je op “QR-code maken”.

Ben je getest?
Dan gebruik je de ophaalcode die je per SMS of e-mail van de testlocatie ontvangt. Ben je hersteld of gevaccineerd? Dan heb je de DigiD nodig.

De CoronaCheck-app maakt van jouw vaccinatie of testuitslag een QR-code. Deze laat je aan de (horeca)medewerker zien.
 

Papieren bewijs
Het is mogelijk om een coronatoegangsbewijs uit te printen. Handig, bijvoorbeeld als je geen smartphone hebt. 

Om de QR-code te maken, log je in met je DigiD. Vervolgens kun je de QR-code printen.

Heb je geen printer?
Bel dan met naar de helpdesk van de CoronaCheck via het telefoonnummer 0800-14 21 en je krijgt het bewijs toegestuurd. Je hebt hiervoor alleen je BSN-nummer en postcode nodig.

Testen voor toegang
Wanneer je niet volledig gevaccineerd bent of een herstelbewijs hebt, moet je je laten testen voor een coronatoegangsbewijs. Maak een testafspraak en doe dit binnen 24 uur voordat je het bewijs nodig hebt, en uiterlijk twee uur voorafgaand.

Na het testen ontvang je in principe binnen twee uur de uitslag.

Is de uitslag negatief?
Dan kun je via de CoronaCheck-app of de website coronacheck.nl de testuitslag omzetten in een coronatoegangsbewijs.

We bieden hulp tijdens het DigiCafé of het Informatiepunt Digitale Overheid

Spreekuur coronatoegangsbewijs

Heb je hulp nodig met het installeren of gebruiken van de CoronaCheck App of het printen van een QR-code? Ook voor hulp bij het maken van een afspraak voor vaccinatie of de CoronaCheck app! Wij helpen je graag verder.

Elke dinsdag- en zaterdagochtend is in De Witte Dame tussen 11.00 uur en 12.00 uur het DigiCafé en het Informatiepunt Digitale Overheid.

Elke dinsdag van 14.00 - 15.00 uur is het DigiCafé in Het Huis van Waalre.

Voor vragen over de CoronaCheck-app en het coronatoegangsbewijs ben je zowel bij het DigiCafé als bij het Informatiepunt Digitale Overheid welkom.

Meer informatie over corona op app en websites

Lijn

According to government guidelines

Keeping a distance of 1.5 meters is no longer mandatory, but please keep your distance if someone asks you to.

 
A coronavirus entry pass in combination with ID is required for ordering in our Library Café. We are happy to help you.

It’s still important to keep following the basic hygiene rules
and please do not come to the library if you have any symptoms.

Coronavirus entry pass

Do you need a coronavirus entry pass? This is how you get it.
You can get a coronavirus entry pass if you are fully vaccinated or have valid proof of recovery.
People without proof of vaccination or recovery, need to get tested beforehand.
Below we will explain how everything works.

CoronaCheck app
You can generate a coronavirus entry pass using the CoronaCheck app on your mobile phone when you:

  • are fully vaccinated
  • have a negative result from a coronavirus test (no self-test)
  • have valid proof of recovery

You can download the app via de Apple App Store or the Google Play Store.

Then click “Create QR-code”.

Have you been tested?
Then use the pick-up code that you have received via SMS or e-mail from the test location. Have you recovered or have you been vaccinated? Then you need your DigiD.

The CoronaCheck app turns your vaccination or test result into a QR code. You can show this to the (catering) staff.
 

Printed entry pass
It is possible to print a coronavirus entry pass. This may come in handy, for example if you don't have a smartphone. You can go to the website.

To create the QR code, log in with your DigiD. You can then print the QR code.

Don't have a printer?
Then call the CoronaCheck helpdesk on 0800-14 21 and your printed entry pass will be sent to you.

Testing for access
If you are not fully vaccinated or don’t have a valid proof of recovery, you must be tested to get a coronavirus entry pass. Schedule a test appointment, do this within 24 hours before you need the proof, and no later than two hours before.

In most cases you will receive the results within two hours of testing.


Is the result negative? Then you can convert the test result into a coronavirus entry pass via the CoronaCheck app or the Coronacheck.nl website.

We offer help during our DigiCafé or the Digital Government Information Point

Every Tuesday and Saturday morning, De Witte Dame has the DigiCafé and the Digital Government Information Point between 11 AM and 12 PM.

The DigiCafé is in Het Huis van Waalre every Tuesday from 2 PM – 3 PM.

For questions about the CoronaCheck app and the coronavirus entry pass, you are welcome at both the DigiCafé and the Digital Government Information Point.