Werkgroepleden

De werkgroepleden van het Leesoffensief Eindhoven

Bas de Waal

"Voor mij staat het plezier in lezen voorop. Samen met kinderen een sociaal moment delen waarbij je samen kiest en voordraagt, de
fantasie en het voorstellingsvermogen aanwakkert, met elkaar praat en beleeft, ontdekt, naspeelt, taal gebruikt en elkaar beter leert kennen."

Directeur peuterspeelzaal en kinderdagverblijf 't Parelbosch
 
 

Corinne Sebregts

"Het leesoffensief is een belangrijke ontwikkeling voor alle mensen: kinderen, jeugd en (jong-) volwassenen. Het zorgt dat er op een uitnodigende en positieve manier aandacht is voor lezen, en zorgt dat iedereen beseft dat lezen een voorwaarde is voor meedoen, maatschappelijk en in het onderwijs. Ik weet zeker dat met zoveel energie in het leesoffensief iedereen aan het lezen gaat. Ik gun het alle mensen, jong en oud!"

Rector Parmant Scholen

Stephanie Erkenbosch

"We lezen niet de woorden, maar het leven dat ze geven aan een wereld die nog niet bestaat en die het denken dansen laat!

Voorlezen is een prachtige manier om contact met je kindje te maken!"

Jeugdverpleegkundige GGD Brabant-Zuidoost


 

 

Frauke Brouwer

"Taal en lezen heeft iets magisch. Het is ook iets bijzonders. Immers met 26 letters en een paar lettertekens kunnen we hele nieuwe werelden creëren en uitdrukking geven aan onze gedachten en gevoelens. Deze magie gun ik iedereen. Van jong tot oud. De twinkeling in iemands ogen als hij de wereld van 26 letters heeft ontdekt is fantastisch."

Beleidsadviseur laaggeletterdheid gemeente Eindhoven

 

 

 

 

 

Nicole Schilders

"Met veel verwondering kijk ik naar alle soorten taal die ik door de hele dag om me heen zie. Met veel bewondering kijk ik naar de inzet en het enthousiasme waarmee door veel verschillende mensen word gewerkt aan de taalontwikkeling van kinderen. It takes a village to raise a child. Als projectleider Jeugd en Educatie bij de Bibliotheek Eindhoven vind ik het een mooie taak om coördinator te zijn van het Leesoffensief Eindhoven. Sámen met en voor het werkveld zorgen voor een aantrekkelijk aanbod op gebied van taal is een ontzettend leuke uitdaging. En dan vervolgens kinderen en gezinnen die groeien en bloeien, daar doen we het voor".

Projectleider Jeugd en Educatie bij de Bibliotheek Eindhoven 

Jolien Verhees

Wat is het toch bijzonder hoe (geschreven) taal elke wereld toegankelijk maakt en zorgt voor ontwikkeling, verbinding en autonomie.Laten we dit samen blijven toejuichen en stimuleren zodat jong en oud hier van kan genieten.

Taalnetwerkcoördinator

  

 

 

 

 

Danielle van Went

"Lezen met kinderen is naast leerzaam ook een fijn moment samen, een moment van aandacht geven. Via lezen slaan we kennis en informatie op, vormen we ons wereldbeeld en doen we nieuwe inzichten op. De voordelen van lezen zijn oneindig en het is daarnaast ook nog leuk!"

Teammanager Lumens

 

 

 

Sylvia Huijsmans

"Als kind was ik al dol op lezen en had een eigen bibliotheekje waar ik voor 10 cent boeken uitleende aan buurtgenootjes. Lezen
is altijd een passie gebleven en als docent in het basis- en later het voortgezet onderwijs heb ik veel tijd en moeite gestoken in het promoten en stimuleren van lezen. Ik ondersteun van harte het Leesoffensief dat kennis over leesbevordering, laaggeletterdheid, ouderbetrokkenheid en meertaligheid geeft, zodat jong en oud de kans krijgt zich optimaal te ontplooien."

Projectleider NT2-onderwijs en internationalisering SALTO Eindhoven