Werkgroepleden

De werkgroepleden van het Leesoffensief Eindhoven

Bas de Waal

"Voor mij staat het plezier in lezen voorop. Samen met kinderen een sociaal moment delen waarbij je samen kiest en voordraagt, de
fantasie en het voorstellingsvermogen aanwakkert, met elkaar praat en beleeft, ontdekt, naspeelt, taal gebruikt en elkaar beter leert kennen."

Directeur peuterspeelzaal en kinderdagverblijf 't Parelbosch

Corinne Sebregts

"Het leesoffensief is een belangrijke ontwikkeling voor alle mensen: kinderen, jeugd en (jong-) volwassenen. Het zorgt dat er op een uitnodigende en positieve manier aandacht is voor lezen, en zorgt dat iedereen beseft dat lezen een voorwaarde is voor meedoen, maatschappelijk en in het onderwijs. Ik weet zeker dat met zoveel energie in het leesoffensief iedereen aan het lezen gaat. Ik gun het alle mensen, jong en oud!"

Rector Parmant Scholen

Inge Joeloemsing

"Door samen te werken bouwen we aan een leescultuur. We zorgen ervoor dat alle kinderen en jongeren worden omringd met mooie boeken en dat ze inspirerende rolmodellen hebben. Zo geven we ze de kans om te genieten van verhalen en dragen we bij aan het creëren van gelijke kansen voor iedereen."

Mediacoach bij de Bibliotheek Eindhoven

Esther de Vries

"Het bewustzijn van het belang van taalontwikkeling is niet bij iedereen bekend of vanzelfsprekend. Er zijn ouders die niet weten hoe belangrijk hun rol is, of niet weten hoe ze hun kind in hun taalontwikkeling kunnen ondersteunen. Laten we gezamenlijk onze schouders zetten onder dit leesoffensief zodat er meer aandacht en bewustwording komt voor taalontwikkeling en leesplezier van kinderen. Alleen dan worden taalachterstanden bij kinderen voorkomen of ingehaald, waardoor ze in staat worden gesteld om hun talenten ten volle te ontwikkelen."

Beleidsadviseur onderwijs gemeente Eindhoven

Esther de Poorter

“Lezen vergroot en verrijkt niet alleen je woordenschat, maar zeker ook de wereld om je heen. Door samen onze schouders onder dit leesoffensief te zetten, kunnen we een maatschappelijke beweging op gang brengen, waarin meer aandacht en bewustwording komt voor leesvaardigheid én leesplezier van kinderen bij scholen, kinderopvang, bibliotheken en in de thuisomgeving.”

Taalnetwerkcoördinator gemeente Eindhoven

Marleen Troost

"Samen stimuleren en ondersteunen we professionals om een inhoudelijke rijke leesomgeving te creëren. Zo verhogen we het lees- en voorleesplezier van kinderen, jongeren en ouders."

Adviseur Onderwijs, Beleid & Kwaliteit bij Salto

Danielle van Went

"Lezen met kinderen is naast leerzaam ook een fijn moment samen, een moment van aandacht geven. Via lezen slaan we kennis en informatie op, vormen we ons wereldbeeld en doen we nieuwe inzichten op. De voordelen van lezen zijn oneindig en het is daarnaast ook nog leuk!"

Teammanager Lumens

Elma Stevens

“Grote verbeelding, kleine oren, mooie verhalen om te horen.”

Manager GGD Brabant-Zuidoost