Coördinator Basisvaardigheden

Vacature: Coördinator Basisvaardigheden | 24 uur per week

In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen tussen 16 en 65 jaar laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen, en zijn vaak ook digibeet. Voor deze mensen is het bijvoorbeeld een uitdaging om belangrijke informatie te begrijpen of hun administratie op orde te houden. Wij zetten ons in om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen. Het is een complex probleem dat we alleen samen met anderen goed aan kunnen pakken. Daarom zoeken we een Coördinator Basisvaardigheden. Iemand die snapt wat mensen beweegt, enthousiast wordt van anderen helpen én makkelijk netwerkt. Iets voor jou?

Wat willen we samen bereiken?

Wij zien de bibliotheek als ontwikkelaar van mensen. Goede basisvaardigheden zijn essentieel om je eigen leven vorm te geven. Daarom zien wij het als onze taak om mensen te helpen met hun taalvaardigheden en digitale zelfredzaamheid. In ons visiedocument De bibliotheek als ontwikkelaar van mensen lees je hierover meer. De komende tijd vormen we coalities met andere partijen die zich ook inzetten voor laaggeletterden, zoals gemeenten en onderwijsinstellingen (zie ook het Stadsplan Basisvaardigheden). Daarnaast willen we onze doelgroep nog beter leren kennen, zodat ons beleid en ons programma beter aansluiten op hun behoeften. Daarin speel jij als Coördinator Basisvaardigheden een belangrijke rol.

Jouw speelveld als Coördinator Basisvaardigheden

Jij bouwt mee aan onze samenwerkingen met andere partijen. Daarnaast ga je in gesprek met laaggeletterden om te onderzoeken hoe we hen het beste kunnen helpen. Dit zijn een aantal van je taken:

● Je bouwt en onderhoudt een netwerk van organisaties die zich met ons willen inzetten voor laaggeletterden.
● Je legt contact met laaggeletterden en betrekt hen bij nieuwe projecten en activiteiten.
● Je initieert, implementeert en stimuleert activiteiten die de doelgroep helpen bij het ontwikkelen van hun basisvaardigheden.
● Je denkt mee over het doorontwikkelen van ons beleid op het gebied van laaggeletterdheid. Daarbij betrek je onze partners.
● Je helpt partners bij het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterdheid, zodat mensen ons beter weten te vinden.
 

Waarom Bibliotheek Eindhoven?

Wij zijn innovatief, ondernemend en sterk in beweging. Onze kernwaarden zijn ontwikkeling, ondernemerschap, samenwerking en gastvrijheid. We waarderen proactiviteit, creativiteit en daadkracht en stimuleren dat in onze medewerkers. Bij ons krijg je de kans om jezelf te ontwikkelen op een fijne manier waar je veel energie van krijgt. We geven jou de ruimte om je functie zelf vorm te geven en staan altijd open voor feedback en verbetervoorstellen. Sterker nog: dat moedigen we van harte aan. Ook streven wij naar een diverse en inclusieve organisatie. Daarom zoeken wij nieuwe collega’s die onze organisatie vanuit een ander perspectief versterken.

Handig om te weten

● Je krijgt een contract voor een jaar, voor gemiddeld 24 uur per week. Het project duurt 2 jaar. Bevalt het wederzijds dan verlengen we met een jaar.
● Je krijgt een salaris op basis van schaal 9 van de CAO Openbare Bibliotheken.
● Je hoeft geen ervaring te hebben in de bibliotheekwereld, maar we vinden het wel een pluspunt als je iets hebt met de doelgroep of de ontwikkeling van mensen. We staan altijd open voor inspiratie uit onverwachte hoek!
● Je kunt bij ons een cursus design-thinking volgen om je te helpen bij het uitvoeren van deze functie.
 

Enthousiast?

Stuur je cv en motivatie uiterlijk 27 januari naar J.vandeven@bibliotheekeindhoven.nl. Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Geeske Kanters, Manager Jeugd en Educatie via 06 53 82 54 47. Op 1 februari laten wij je weten of we graag verder praten. De online kennismakingsgesprekken vinden dinsdagochtend 8 februari plaats. Fijn als je daar vast tijd voor reserveert in je agenda.