Directeur/bestuurder - Raad van Toezicht

 

Drs. A.P.T.T. Kivits (Albert): Directeur/bestuurder

Albert staat sinds oktober 2013 aan het roer van de Bibliotheek Eindhoven. Eerst vanuit een interim-positie, maar inmiddels als permanent -bestuurder. Albert woont in Eindhoven en houdt van zijn stad. Meer nog, in zijn professionele leven speelt Eindhoven al vele jaren een hoofdrol. Zo leverde hij als Hoofd Economie & Cultuur bij de gemeente Eindhoven zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de stad. En ook in zijn functie van Innovatie bij woningcorporatie Trudo heeft hij laten zien gericht te zijn op het belang van Eindhoven en zijn bewoners.

Met eenzelfde betrokkenheid en gedrevenheid geeft Albert nu richting aan de koerswijziging die de Bibliotheek Eindhoven heeft ingezet. “Onze organisatie maakt een verandering door die haar tot diep in de kern raakt. We maken een beweging naar de stad toe, naar de mensen, en halen omgekeerd de stad, de mensen naar ons toe. We zijn zichtbaar aanwezig, midden in de samenleving. Niet enkel fysiek, maar ook in verbindingen en relaties met alle mogelijk geledingen in onze lokale samenleving. Dat is wat we willen zijn. Eerder een netwerk of community dan een instituut. Dat is de Bibliotheek Eindhoven.”

T: twitter.com/albertkivits

L: linkedin.com/in/albertkivits


Raad van Toezicht de Bibliotheek Eindhoven

Ir. N. Bomer (Ike): Voorzitter Raad van Toezicht

Ike Bomer is sinds 2012 lid van de Raad van Toezicht en voorzitter per 1 januari 2017 van de Bibliotheek Eindhoven. Met hem hebben we waardevolle kennis en relaties in onze organisatie binnengehaald. Ike heeft het bibliotheekwerk namelijk goed leren kennen in de tijd dat hij als beleidsmedewerker bibliotheeknetwerk was belast met de invoering van de Wet op het Openbare Bibliotheeknetwerk in de provincie.
“Dat is weliswaar lang geleden, maar de essentie van het bibliotheekwerk is sindsdien niet echt veranderd en ik heb voor deze belangrijke voorziening altijd belangstelling gehouden. Er zijn natuurlijk wel geheel nieuwe uitdagingen – zowel in de zin van mogelijkheden als in de zin van opdrachten- en het is geweldig mooi om te mogen meedenken over de koers die de BE daarin wil varen. De BE is na heel moeilijke jaren nu ijzersterk bezig, maar te weinig mensen weten dat en te weinig mensen maken daarvan gebruik. De grootste uitdaging op dit moment is dan ook hoe we bij alle Eindhovenaren goed op het netvlies krijgen wat onze bibliotheek allemaal te bieden heeft!
Ike (63) was tot zijn pensionering eind 2014 voorzitter van de raad van bestuur van Kempenhaeghe, een zorginstelling in Heeze, gespecialiseerd in epilepsie en slaapstoornissen.

- Lid van de landelijke Geschillencommissie voor de Gehandicaptenzorg
- Voorzitter van het bestuur van de Stichting Vluchtelingen in de Knel te Eindhoven
- Bestuurslid van de Stichting De Landing te Someren
- Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Vrienden van de Brabantse Dag te
Heeze

 

Drs. M. Dubach (Marc): lid Raad van Toezicht

Marc Dubach woont in Eindhoven en voedt in co-ouderschap twee puberdochters op. Eindhoven is een stad die hij door en door kent en waar hij zelfs rondleidingen geeft. Marc is al sinds 1990 online en etaleerde deze liefde in diverse managementfuncties op het gebied van marketing en communicatie in het bedrijfsleven. Sinds 2012 heeft hij zijn eigen bedrijf in online strategie: DOK040. Verder is Marc twee dagen per week docent aan Fontys Hogeschool Communicatie in Eindhoven. Marc is sinds januari 2014 lid van de Raad van Toezicht.

W: www.marcdubach.nl

T: twitter.com/marcdubach

L: linkedin.com/in/marcdubach

 

Drs. E. (Edita) Mujovic: lid Raad van Toezicht

Edita is vanaf januari 2014 lid van de Raad van Toezicht van de Bibliotheek Eindhoven. Daarnaast werkt ze bij DLL (voorheen De Lage Landen) in het hartje Eindhoven, waar ze verantwoordelijk is voor de globale digitale communicatie.
Haar ‘oude liefde’ voor de bibliotheekwereld, waar ze eind jaren ’90 de start van de transitie van analoog naar digitaal meemaakte, komt met haar rol binnen de Raad van Toezicht weer tot leven.

“Digitalisering is in opmars en niet meer te stuiten binnen onze samenleving. Dit zorgt ervoor dat de merkbare transformaties plaatsvinden binnen zowel het bedrijfsleven als binnen de instanties als onze bibliotheek; de bedrijfsprocessen en de manier van werken zal grondig gaan veranderen. Daarnaast de huidige informatie-overload zal ons dwingen het zoeken en vinden van de informatie te herdefiniëren. In een stad als Eindhoven (waar de technologische ontwikkelingen voorop staan) zal de bibliotheek een uitzonderlijke positie hebben te verbinden nieuw met oud, digibeten met digiraties (digikundigen) of laaggeletterden met drijvende krachten van de kenniseconomie. Het karakter van brainport library zal daarmee uitgesproken en exceptioneel worden.
Het is buitengewoon geweldig om hier deel van uit te mogen maken.”

T: twitter.com/edita92

L: linkedin.com/in/editamujovicProf. Drs. B (Bart) Brouwers: lid Raad van Toezicht

Bart Brouwers is hoogleraar journalistiek aan de universiteit Groningen en eigenaar/oprichter van het Eindhovense mediaplatform Innovation Origins. Hij heeft verschillende boeken over journalistiek en wielrennen geschreven en was voorheen onder meer hoofdredacteur van Dagblad De Limburger, gratis krant Spits en het landelijke lokale online platform dichtbij.nl. Ook was hij hoofd business development bij TMG. Brouwers is lid van de Raad van Toezicht van de NOS, de Ontwikkelraad van Brabantkennis en de beroepenveldcommissie van Fontys Hogeschool voor de Journalistiek.

"Als bron van kennis voor iedereen is de Bibliotheek Eindhoven belangrijker dan ooit. Waar de maatschappij - online en offline - steeds meer kenmerken van verdeeldheid vertoont, zorgt de bibliotheek voor verbinding. Dat doet ze in boeken, in lezingen, in gesprekken, in exposities, in workshops en in alle andere denkbare vormen die bijdragen aan kennisoverdracht. Wie op zoek is naar de feiten maar niet afhankelijk wil zijn van een algoritme, weet dat de bibliotheek de plek is. En wie in die zoektocht nog wat hulp kan gebruiken, kan ervan op aan dat de tientallen medewerkers van bibliotheek Eindhoven - van wie de meesten op vrijwillige basis - hun mediawijsheid met iedereen willen delen. De bieb maakt Eindhoven goed geïnformeerd en zorgt dat Eindhovenaren sterker in de maatschappij staan."

T: twitter.com/brewbart

L: linkedin.com/in/bartbrouwers


 

Drs. M. (Miriam) van der Smissen: lid Raad van Toezicht

Mirjam van der Smissen

Ik ben Miriam van der Smissen. In het dagelijks leven ook hartstochtelijk liefhebber van lezen en liefhebber van Eindhoven. Genoeg reden om me met enthousiasme in de Raad van Toezicht in te zetten voor de Bibliotheek. Lezen verrijkt je leven, maakt je kritisch en creatief. In de tijd dat ik in het basisonderwijs werkzaam was heb ik mogen zien hoe trots kinderen zijn als ze kunnen lezen; hoe mooi het is om met ze te praten over wat ze gelezen hebben. Daartegenover zie ik ook hoe triest het is wanneer iemand laaggeletterd is. Hoezeer je dat beperkt in je dagelijkse leven. De bibliotheek heeft een belangrijke functie in de stad; niet alleen als instituut maar misschien nog wel meer als ontmoetingsplek voor eenieder die nieuwsgierig is.

- Lid Raad van Toezicht PlatOO (stichting voor openbaar primair onderwijs in de regio Zuidoost Brabant.

L: linkedin.com/in/mirjam-van-der-smissen

 

Bernice Kamphuis: lid Raad van Toezicht

Bernice Kamphuis

Bernice Kamphuis is een trotse Eindhovense en woont met haar jonge gezin met veel plezier in de stad. Al van jongs af aan komt ze graag in de bibliotheek, eerst als nieuwsgierig meisje, later als student om te studeren en nu weer met haar dochtertje die gretig boekjes uit de kasten pakt. ''De bibliotheek is op een mooie manier aan het transformeren maar behoudt ook haar oude functie. Een plek om kennis te vergaren, maar ook om je te verliezen in een wereld van verhalen. Wat ik bijzonder vind om mee te maken is dat de bibliotheek van een hele stille plek naar een levendige huiskamer is veranderd, een plek waar je lekkere koffie kunt drinken, vrienden kunt ontmoeten (en de kinderen kunnen spelen), maar waar je ook inspiratie kan opdoen bij de vele workshops en lezingen.''

Met haar achtergrond als sociaal-cultureel werker is ze bekend met de lastige balans tussen investeren en opereren in de leefwereld en systeemwereld van mensen. Hoe kan je dichtbij de behoeftes van inwoners staan, maar ook opereren in de vaak starre systeemwereld? ''Als lid Raad van Toezicht probeer ik de 'pet' van de inwoner te dragen, hoe blijft de bibliotheek een plek waar iedereen gebruik van wil en kan maken? Er ligt een lastige taak om er voor alle inwoners van Eindhoven te blijven zijn, dit is belangrijk omdat er nog een grote taak ligt voor de stad rondom laaggeletterdheid bij volwassenen en taalachterstanden bij kinderen.''

T: twitter.com/bernicekamphuis

L: linkedin.com/in/bernice-kamphuis


 

Judith Lammers: lid Raad van Toezicht

Judith Lammers is per 5 maart 2020 toegetreden tot de raad van toezicht van De Bibliotheek Eindhoven. 

Lammers is zelfstandig adviseur en interim-manager. Tevens is zij lid raad van toezicht van een ouderen organisatie in de regio. Van origine is zij econometrist en gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg. Vanwege haar expertise op het gebied van bedrijfsvoering neemt zij deel aan de auditcommissie financiën. Lammers is maatschappelijk betrokken en komt geregeld met haar twee jonge dochters in de bibliotheek Eindhoven.

“De bibliotheek verbindt en biedt een plek om samen te komen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er voor jong en oud een veilige plek is om te leren en zich te ontwikkelen, maar ook om heerlijk te kunnen verdwalen in prachtige verhalen.”

- Lid raad van toezicht JorisZorg

T: twitter.com/judithlammers

L: linkedin.com/in/judithlammers/

 

 

Rollen en werkverdeling Raad van Toezicht

Document in PDF

Raad van Toezicht - Rooster van aftreden

Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier (4) jaar na zijn/haar benoeming af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. In afwijking van het bepaalde art. 7 lid 2 jo. Art 8 lid 1 sub e van de Statuten is het aftredend bestuurslid aansluitend eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier (4) jaar, behoudens een uitdrukkelijke afwijking van deze bepaling in uitzonderlijke gevallen waarbij het bestuur met normale meerderheid beslist ten gevolge waarvan een aftredend bestuurslid nog een derde periode van vier (4) jaar overeenkomstig de statuten kan worden benoemd.

Rooster van aftreden