Directeur/bestuurder - Raad van Toezicht

Albert Kivits

 

Albert Kivits: Directeur/bestuurder

Albert staat sinds oktober 2013 aan het roer van de Bibliotheek Eindhoven. Eerst vanuit een interim-positie, maar inmiddels als permanent -bestuurder. Albert woont in Eindhoven en houdt van zijn stad. Meer nog, in zijn professionele leven speelt Eindhoven al vele jaren een hoofdrol. Zo leverde hij als Hoofd Economie & Cultuur bij de gemeente Eindhoven zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de stad. En ook in zijn functie van Innovatie bij woningcorporatie Trudo heeft hij laten zien gericht te zijn op het belang van Eindhoven en zijn bewoners.

Met eenzelfde betrokkenheid en gedrevenheid geeft Albert nu richting aan de koerswijziging die de Bibliotheek Eindhoven heeft ingezet. “Onze organisatie maakt een verandering door die haar tot diep in de kern raakt. We maken een beweging naar de stad toe, naar de mensen, en halen omgekeerd de stad, de mensen naar ons toe. We zijn zichtbaar aanwezig, midden in de samenleving. Niet enkel fysiek, maar ook in verbindingen en relaties met alle mogelijk geledingen in onze lokale samenleving. Dat is wat we willen zijn. Eerder een netwerk of community dan een instituut. Dat is de Bibliotheek Eindhoven.”

 

T: twitter.com/albertkivits

L: linkedin.com/in/albertkivits


Raad van Toezicht de Bibliotheek Eindhoven

Bart Brouwers: Voorzitter Raad van Toezicht

Bart Brouwers

Bart Brouwers is hoogleraar journalistiek aan de universiteit Groningen en eigenaar/oprichter van het Eindhovense mediaplatform Innovation Origins. Hij heeft verschillende boeken over journalistiek en wielrennen geschreven en was voorheen onder meer hoofdredacteur van Dagblad De Limburger, gratis krant Spits en het landelijke lokale online platform dichtbij.nl. Ook was hij hoofd business development bij TMG. Brouwers is lid van de Raad van Toezicht van de NOS, de Ontwikkelraad van Brabantkennis en de beroepenveldcommissie van Fontys Hogeschool voor de Journalistiek.

"Als bron van kennis voor iedereen is de Bibliotheek Eindhoven belangrijker dan ooit. Waar de maatschappij - online en offline - steeds meer kenmerken van verdeeldheid vertoont, zorgt de bibliotheek voor verbinding. Dat doet ze in boeken, in lezingen, in gesprekken, in exposities, in workshops en in alle andere denkbare vormen die bijdragen aan kennisoverdracht. Wie op zoek is naar de feiten maar niet afhankelijk wil zijn van een algoritme, weet dat de bibliotheek de plek is. En wie in die zoektocht nog wat hulp kan gebruiken, kan ervan op aan dat de tientallen medewerkers van bibliotheek Eindhoven - van wie de meesten op vrijwillige basis - hun mediawijsheid met iedereen willen delen. De bieb maakt Eindhoven goed geïnformeerd en zorgt dat Eindhovenaren sterker in de maatschappij staan."

T: twitter.com/brewbart

L: linkedin.com/in/bartbrouwers


 

Miriam van der Smissen: lid Raad van Toezicht

Mirjam van der Smissen

Ik ben Miriam van der Smissen. In het dagelijks leven ook hartstochtelijk liefhebber van lezen en liefhebber van Eindhoven. Genoeg reden om me met enthousiasme in de Raad van Toezicht in te zetten voor de Bibliotheek. Lezen verrijkt je leven, maakt je kritisch en creatief. In de tijd dat ik in het basisonderwijs werkzaam was heb ik mogen zien hoe trots kinderen zijn als ze kunnen lezen; hoe mooi het is om met ze te praten over wat ze gelezen hebben. Daartegenover zie ik ook hoe triest het is wanneer iemand laaggeletterd is. Hoezeer je dat beperkt in je dagelijkse leven. De bibliotheek heeft een belangrijke functie in de stad; niet alleen als instituut maar misschien nog wel meer als ontmoetingsplek voor eenieder die nieuwsgierig is.

L: linkedin.com/in/mirjam-van-der-smissen

 

 

Bernice Kamphuis: lid Raad van Toezicht

Bernice Kamphuis

Bernice Kamphuis is een trotse Eindhovense en woont met haar jonge gezin met veel plezier in de stad. Al van jongs af aan komt ze graag in de bibliotheek, eerst als nieuwsgierig meisje, later als student om te studeren en nu weer met haar dochtertje die gretig boekjes uit de kasten pakt. ''De bibliotheek is op een mooie manier aan het transformeren maar behoudt ook haar oude functie. Een plek om kennis te vergaren, maar ook om je te verliezen in een wereld van verhalen. Wat ik bijzonder vind om mee te maken is dat de bibliotheek van een hele stille plek naar een levendige huiskamer is veranderd, een plek waar je lekkere koffie kunt drinken, vrienden kunt ontmoeten (en de kinderen kunnen spelen), maar waar je ook inspiratie kan opdoen bij de vele workshops en lezingen.''

Met haar achtergrond als sociaal-cultureel werker is ze bekend met de lastige balans tussen investeren en opereren in de leefwereld en systeemwereld van mensen. Hoe kan je dichtbij de behoeftes van inwoners staan, maar ook opereren in de vaak starre systeemwereld? ''Als lid Raad van Toezicht probeer ik de 'pet' van de inwoner te dragen, hoe blijft de bibliotheek een plek waar iedereen gebruik van wil en kan maken? Er ligt een lastige taak om er voor alle inwoners van Eindhoven te blijven zijn, dit is belangrijk omdat er nog een grote taak ligt voor de stad rondom laaggeletterdheid bij volwassenen en taalachterstanden bij kinderen.''

T: twitter.com/bernicekamphuis

L: linkedin.com/in/bernice-kamphuis


 

Munira Ibrahim: lid Raad van Toezicht

Munira Ibrahim

Munira Ibrahim is in 2015 afgestudeerd als Toepaste Psycholoog. Momenteel is ze werkzaam als Strategisch beleidsadviseur Sociaal Domein.

De wekelijkse uitjes naar de bibliotheek die zij als jong meisje samen met haar, toen nog niet Nederlandssprekende moeder, maakten waren dé momenten waarnaar zij uitkeek. De bibliotheek was een ruimte waarin zij zich veilig genoeg voelde om nieuwe dingen te ontdekken. De boeken vormde haar visie op deze maatschappij en hierdoor leerde ze dat zij daar ook onderdeel van is.

‘’De samenleving verandert en daarmee ook de rol van de bibliotheek. De bibliotheek ontwikkelt zich naar een plek waar meerdere maatschappelijke vraagstukken bij elkaar komen. Het is belangrijk dat de bibliotheek een plek is voor iedereen."

L: linkedin.com/in/munira-ibrahim

 

 

Albert Beckers: lid Raad van Toezicht

Albert Beckers

Na een studie econometrie en een postdoctorale opleiding accountancy, was Albert Beckers docent bij Fontys (Risicomanagement, Strategisch Management, Control) en vervulde hij bij diverse Rabobanken interim directiefuncties. Sinds 2012 is hij partner van Claassen, Moolenbeek & Partners Eindhoven. Dit bureau ondersteunt bedrijven onder andere bij: strategietrajecten, financieringen en verandermanagement. Daarnaast is Beckers freelance beoordelaar bij het Innovatiefonds Noord Holland, dat innovatieve start-ups/scale-ups ondersteunt, lid van de Raad van Toezicht van de onderwijsstichting SKOzoK in Veldhoven, penningmeester van de Stichting exploitatie en beheer Sociaal Maatschappelijk Cultureel Centrum Hofdael in Geldrop, Financieel directeur voor BV Centrum Hofdael (Horeca-exploitatie) en lid van het Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Rabobankorganisatie.

"Door alle veranderingen in de samenleving, is het belangrijk dat de bibliotheek een zeer belangrijke functie blijft vervullen in het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden van mensen. Door goede samenwerking met scholen en maatschappelijke instanties blijft de "bieb" een laagdrempelige ontmoetingsplek die zorgt voor verbinding en waar kennis beschikbaar is voor alle Eindhovenaren. Dit blijft een aansprekende uitdaging, waarvoor ik graag een bijdrage wil leveren".

L: linkedin.com/in/albertbeckers

 

Eric Liebers: lid Raad van Toezicht

Eric Liebers

Eric Liebers woont met zijn gezin in Eindhoven en treedt in 2022 toe tot de Raad van Toezicht. Na studies aan de TU Eindhoven en Universiteit Tilburg was hij directeur en CEO van industriële bedrijven; sinds 2019 werkt hij bij de Eindhovense familie-investeringsmaatschappij VADO Beheer. Hij begeleidt meerdere VADO bedrijven in de Brainport-regio en daarbuiten, allen actief in de maakindustrie en met name de bedrijven in de high-tech-toeleverketen.

L: linkedin.com/in/eric-liebers

 

 

 

 

Anton Ederveen: lid Raad van Toezicht

Anton Ederveen

Anton Ederveen is burgemeester van Valkenswaard en brengt veel politieke- en bestuurlijke ervaring en een uitgebreid netwerk met zich mee. Daarbij is hij een verbinder, vanuit het adagium ‘samen bereiken we meer’. Hij stimuleert graag de innovatie, maatschappelijke vervlechting en (regionale) positionering.

L: linkedin.com/in/antonederveen

 

 

 

 

 

Samenstelling commissies 2023

Document in PDF

Raad van Toezicht - Rooster van aftreden

Leden van de raad van toezicht treden af volgens een door de raad van toezicht zelf op te maken rooster. Het rooster dient zodanig te zijn ingericht dat een lid van de raad van toezicht telkens niet langer zitting heeft dan vier (4) jaar. Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar, met dien verstande dat de totale zittingsperiode van een lid niet langer mag zijn dan acht (8) jaar. Degene die is benoemd in een tussentijdse vacature neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

Rooster van aftreden  

Toezichtkader Eindhoven 2023-2026