Uitspraak Raad van State

Hoger beroep de Bibliotheek Eindhoven gegrond verklaard. Politiek nu aan zet.

Vandaag is door de Raad van State uitspraak gedaan over het meningsverschil tussen de Stichting Cultuur Eindhoven en de Bibliotheek Eindhoven dat in augustus 2016 ontstond. De Bibliotheek Eindhoven was het niet eens met een subsidiekorting van 5,3% (zo’n 180.000 euro op haar jaarbegroting). Vanaf 2016 werd de bibliotheek meermaals in het gelijk gesteld – door de bezwarencommissie van de gemeente en door de rechtbank in Den Bosch - dat de manier waarop de subsidie verleend werd niet klopte. Na 2,5 jaar heeft nu de Raad van State dit nogmaals bevestigd.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is van oordeel dat de SCE niet bevoegd is ten aanzien van de verlening van de subsidie en stelt de gemeente in de gelegenheid om de onbevoegdheid van de SCE te herstellen door besluiten te nemen, waarna de procedure inhoudelijk wordt vervolgd.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag in hoger beroep een uitspraak gedaan over de vraag of Stichting Cultuur Eindhoven bevoegd is om subsidies te verlenen aan de Bibliotheek Eindhoven. Dat blijkt niet zo te zijn. Hiermee heeft de Afdeling bestuursrechtspraak het eerdere oordeel van de Rechtbank Oost-Brabant hierover bevestigd.

Hoewel de procedure gaat over een geschil tussen de Bibliotheek Eindhoven en Stichting Cultuur over de weigering van een subsidie, raakt deze uitspraak ook andere instellingen. Volgens de Raad van State is de Stichting Cultuur namelijk niet bevoegd om subsidies te verlenen omdat een wettelijk voorschrift ontbreekt.

Het staat nu vast dat het gemeentebestuur het subsidiestelsel in Eindhoven verkeerd heeft opgezet. Er is een stichting opgericht voor het verstrekken van subsidies die daartoe niet bevoegd was. De Raad van State heeft het gemeentebestuur van Eindhoven in de gelegenheid gesteld om het gebrek te herstellen. Het is dan ook aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders om ervoor te zorgen dat de juiste besluiten genomen worden. De Raad van State heeft er gelukkig wel voor gekozen de subsidie die al aan de Bibliotheek was verleend, in stand te laten. In zoverre is de Raad van State het niet eens met de eerdere uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant. De Bibliotheek is in het gelijk gesteld.

De Bibliotheek Eindhoven is teleurgesteld dat ze na 2,5 jaar procederen nog steeds in onzekerheid verkeert over een substantieel deel van haar subsidie.

Link naar de uitspraak van de Raad van State: http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=98268