Nieuw lid raad van toezicht

De Bibliotheek Eindhoven is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht (RvT)

MAAK JIJ JE STERK OM ONTWIKKELING VOOR ÍEDERE INWONER TE REALISEREN?

De Bibliotheek Eindhoven is met meer dan 350.000 jaarlijkse bezoekers (2019) één van de, zo niet dé best bezochte culturele instelling van Eindhoven. We zijn we een open organisatie die midden in de samenleving staat en die bijdraagt aan de ontwikkeling van mensen in allerlei vormen.

We zijn zelf inhoudsdeskundige op het gebied van Taal en Digitaal. Ook op het gebied van mens en maatschappij-gerelateerde thema’s hebben wij een breed aanbod. Thema’s die mensen helpen om hun welvaart en welzijn te vergroten en actief deel te nemen aan de samenleving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: Leren & Opvoeden, Democratie & Politiek, Economie & Arbeid maar ook Zingeving & Filosofie, Wetenschap & Techniek en Erfgoed.

We zijn aanwezig alle SPIL-centra en scholen in Eindhoven en Waalre met boeken en mediacoaches, we hebben vestingen in De Witte Dame, Het Huis van Waalre en Woensel (Expeditie E). Daarnaast hebben we een uitgebreid digitaal netwerk en werken we samen met bewonersbibliotheken.

Wij geloven dat het succes van de regio alleen groeit als iedereen eraan kan bijdragen én erin kan delen. De bibliotheek draagt er aan bij dat iedereen meelift op de energie van Eindhoven. We hebben hierop een heldere visie geformuleerd en zijn er van overtuigd dat we dit niet alleen kunnen. Het vraagt om een organisatie die in samenwerking aan deze missie werkt.

Ter uitbreiding van de Raad van Toezicht zoeken wij per april 2021 een:

Lid Raad van Toezicht, portefeuille kwaliteit

De Raad van toezicht

De bibliotheek en haar maatschappelijke rol is fors in ontwikkeling en beweging. De toegevoegde en maatschappelijke waarde van de bibliotheek in woord en in daad heeft onze permanente aandacht. Verbeteren is goed, vernieuwen is beter. Dit geldt niet alleen voor de organisatie maar ook voor de Raad van Toezicht.
De Raad bestaat op dit moment inclusief de voorzitter uit zes personen met een diverse achtergrond en expertise. In de kern toetst de Raad van Toezicht of de directeur (bestuurder) bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de Bibliotheek Eindhoven in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. En of er een zorgvuldige en evenwichtige afweging is gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. Hieruit vloeit voort dat de Raad van Toezicht zowel toeziet op de bestuurder, klankbord/adviseur is voor de bestuurder en tenslotte ook werkgever is van de bestuurder.
 

We zoeken

Op dit moment zijn wij specifiek op zoek naar een lid met affiniteit of expertise op het gebied van educatie en laaggeletterdheid. We zoeken iemand die zich makkelijk kan verplaatsen in groepen die moeilijk hun stem kunnen laten horen en we zoeken iemand die kennis heeft van verschillende culturen.

Kennis van en interesse in het krachtenveld tussen het cultuurbeleid van de gemeente Eindhoven en cultureel ondernemerschap zijn een pré.
Daarnaast wegen de volgende aspecten mee:
- De kandidaat heeft affiniteit met de doelstellingen van de bibliotheek en is bereid daaraan concreet bij te dragen.
- De kandidaat is innovatief en gericht op ontwikkeling en vernieuwing.
- De kandidaat is integer, heeft gevoel voor verhoudingen en is communicatief vaardig.
- Het lid van de Raad van Toezicht staat midden in de maatschappij, onderhoudt contacten in een relevant netwerk en brengt interessante informatie, kennis en relaties in contact met de Bibliotheek Eindhoven.

Om als Bibliotheek Eindhoven verbonden te zijn met de gehele Eindhovense en Waalrese bevolking, hechten wij er sterk aan een diverse en inclusieve organisatie te zijn. Ook binnen de Raad van Toezicht hechten wij hier waarde aan. Kandidaten die aan het begin van hun carrière als toezichthouder staan en toezichthouders met een niet-westerse achtergrond nodigen we nadrukkelijk uit om te reageren.

Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring is niet noodzakelijk wanneer de kandidaat gemotiveerd is zich in het toezichthouderschap te ontwikkelen.
 

We verwachten

De Bibliotheek Eindhoven stelt de volgende eisen aan de beschikbaarheid van de leden:
• Zes Raad van Toezicht-vergaderingen van drie uren, exclusief de voorbereiding;
• Viermaal participatie in de commissie kwaliteit;
• Twee themabijeenkomsten (waaronder de jaarlijkse zelfevaluatie) per jaar van drie uren;
• Incidenteel klankborden over een specifieke deskundigheid.
 

We bieden

• Een leuk, divers en open(hartig) team (RvT) dat zich verder ontwikkelt;
• Een vooruitstrevende organisatie die op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau actief is en haar stem laat horen;
• Een vergoeding van jaarlijks € 500.- netto;
• Een kerstpakket.

Organisatie in ontwikkeling

Eindhoven ontwikkelt zich als stad enorm, wat ons voor uitdagingen stelt. Ons budget loopt terug, het aantal inwoners groeit en de verschillen nemen toe tussen degenen die succes hebben en degenen die het niet of minder goed hebben. De coronacrisis leert ons verder dat fysieke ontmoetingen, het verbinden van groepen, het verbeteren van basisvaardigheden en een leven lang ontwikkelen, belangrijk zijn.

Zie jij hierin een mooie uitdaging? Maak jij met ons samen ontwikkeling voor iedereen bereikbaar? Houd je ervan je eigen talenten te ontwikkelen? Houd je van pionieren en wil je deel uitmaken van een inspirerende organisatie? Geloof jij ook dat de héle stad beter zou kunnen worden van een inspirerende bibliotheek? Dan moet je zeker reageren!

Stuur je CV en motivatie vóór 16 maart 2021 t.a.v. de sollicitatiecommissie Raad van Toezicht naar b.erven@bibliotheekeindhoven.nl


Nadere informatie kun je vinden op:
www.bibliotheekeindhoven.nl/over-ons/de-bibliotheek.html of kan worden ingewonnen bij Albert Kivits (directeur / bestuurder), a.kivits@bibliotheekeindhoven.nl of 06-27218899.

 

Selectieprocedure

De selectiecommissie bestaat uit Bart Brouwers (voorzitter rvt) en Edita Mujovic (lid Rvt) en Albert Kivits (adviseur/directeur bestuurder)

● Reactie met brief en CV vóór 16 maart 2021
● Gesprekken worden op 7 en 8 april 2021 in de avond gehouden.