Nieuw lid raad van toezicht

De Bibliotheek Eindhoven is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht (RvT)

MAAK JIJ JE STERK VOOR DE ONTWIKKELING VAN ÍEDERE INWONER?

De Bibliotheek Eindhoven is met meer dan 350.000 jaarlijkse bezoekers (2019) één van de, zo niet dé best bezochte culturele instelling van Eindhoven. We zijn een open organisatie die midden in de samenleving staat en die bijdraagt aan de ontwikkeling van mensen in allerlei vormen.

We zijn zelf inhoudsdeskundige op het gebied van Taal en Digitaal. Ook op het gebied van mens en maatschappij-gerelateerde thema’s hebben wij een breed aanbod. Thema’s die mensen helpen om hun welvaart en welzijn te vergroten en actief deel te nemen aan de samenleving. Denk hierbij aan: Leren & Opvoeden, Democratie & Politiek, Economie & Arbeid, maar ook Zingeving & Filosofie, Wetenschap & Techniek en Erfgoed.

We zijn aanwezig op alle SPIL-centra en basisscholen in Eindhoven en Waalre met een schoolbibliotheek en mediacoaches, we hebben vestingen in De Witte Dame, Het Huis van Waalre en Woensel (Expeditie E). Daarnaast hebben we een uitgebreid digitaal netwerk en werken we samen met bewonersbibliotheken.

Wij geloven dat het succes van de regio alleen groeit als iedereen eraan kan bijdragen én erin kan delen. De bibliotheek draagt er aan bij dat iedereen meelift op de energie van Eindhoven. We hebben hierop een heldere visie geformuleerd en zijn er van overtuigd dat we dit niet alleen kunnen. Het vraagt om een organisatie die in samenwerking aan deze missie werkt.

 

Wij zoeken per juli 2021 een

            Lid Raad van Toezicht, tevens lid van de auditcommissie
            met een financieel-economisch profiel, die verder kijkt dan de cijfers

De Raad van toezicht

De bibliotheek en haar maatschappelijke rol is fors in ontwikkeling en beweging. De toegevoegde en maatschappelijke waarde van de bibliotheek in woord en in daad heeft onze permanente aandacht. Verbeteren is goed, vernieuwen is beter. Dit geldt niet alleen voor de organisatie maar ook voor de Raad van Toezicht.
De Raad bestaat op dit moment inclusief de voorzitter uit vijf personen met een diverse achtergrond en expertise. In de kern toetst de Raad van Toezicht of de directeur (bestuurder) bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie van de Bibliotheek Eindhoven in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. En of er een zorgvuldige en evenwichtige afweging is gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. Hieruit vloeit voort dat de Raad van Toezicht zowel toeziet op de bestuurder, klankbord/adviseur is voor de bestuurder en tenslotte ook werkgever is van de bestuurder.

We zoeken een kandidaat met

• financieel strategisch inzicht (cijfers linken aan maatschappelijke opgaven);
• ervaring in risicomanagement en beheer;
• kennis en inzicht in vraagstukken over de financiële continuïteit van de organisatie;
• kennis om investeringsbeslissingen te beoordelen op financiële risico’s;
• fiscaal inzicht;
• ruime kennis en ervaring met financiële processen in een organisatie (begroting, rekening en financiële rapportages);
• bestuurlijke of toezichthoudende ervaring.

Kennis van en interesse in het krachtenveld tussen het cultuurbeleid van de gemeente Eindhoven en cultureel ondernemerschap zijn een pré.
Daarnaast wegen de volgende aspecten mee:
• De kandidaat heeft affiniteit met de doelstellingen van de bibliotheek en is bereid daaraan concreet bij te dragen.
• De kandidaat is innovatief en gericht op ontwikkeling en vernieuwing.
• De kandidaat is integer, heeft gevoel voor verhoudingen en is communicatief vaardig.
• De kandidaat staat midden in de maatschappij, onderhoudt contacten in een relevant netwerk en brengt interessante informatie, kennis en relaties in contact met de Bibliotheek Eindhoven.
 

We verwachten

De Bibliotheek Eindhoven stelt de volgende eisen aan de beschikbaarheid van de leden:
• zes Raad van Toezicht-vergaderingen van drie uren, exclusief de voorbereiding;
• viermaal participatie in de commissie kwaliteit;
• twee themabijeenkomsten (waaronder de jaarlijkse zelfevaluatie) per jaar van drie uren;
• incidenteel klankborden over een specifieke deskundigheid.
 

We bieden

• een leuk, divers en open(hartig) team (Raad van Toezicht) dat zich verder ontwikkelt;
• een vooruitstrevende organisatie die op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau actief is en haar stem laat horen;
• een vergoeding van jaarlijks € 500,- netto;
• een kerstpakket.

Bibliotheek in ontwikkeling

We hebben een flinke ambities en uitdagingen de komende jaren. Als de gemeenteraad het advies van een door haar ingestelde onafhankelijke adviescommissie opvolgt openen we de komende jaren stadsdeelvestigingen “nieuwe stijl”. Daarnaast dromen we er van in een nieuw ontwikkelde voorziening in het centrum onze krachten te bundelen met andere partijen en zijn we in regionale samenwerking bezig met de uitwerking van een virtuele bibliotheekvestiging.

Zie jij hierin een mooie uitdaging? Maak jij samen met ons ontwikkeling voor iedereen bereikbaar? Houd je er van je eigen talenten te ontwikkelen? Houd je van pionieren en wil je deel uitmaken van een inspirerende organisatie? Geloof jij ook dat de héle stad beter zou kunnen worden van een inspirerende bibliotheek? Dan moet je zeker reageren! Stuur je cv en motivatie vóór 21 mei 2021 t.a.v. de sollicitatiecommissie Raad van Toezicht naar b.erven@bibliotheekeindhoven.nl


Nadere informatie kun je vinden op:
www.bibliotheekeindhoven.nl/over-ons/de-bibliotheek.html of kan worden ingewonnen bij Albert Kivits (directeur / bestuurder), a.kivits@bibliotheekeindhoven.nl of 06-27218899.

 

Selectieprocedure

De selectiecommissie bestaat uit Bart Brouwers (voorzitter rvt) en Edita Mujovic (lid Rvt) en Albert Kivits (adviseur/directeur bestuurder)

● Reactie met brief en CV vóór 21 mei 2021
● Gesprekken worden op 15 en 16 juni 2021 in de avond gehouden.