Nieuw lid raad van toezicht

De Bibliotheek Eindhoven is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht (RvT)

MAAK JIJ JE STERK OM ONTWIKKELING VOOR ÍEDERE INWONER TE REALISEREN?

Al eeuwenlang spelen bibliotheken een centrale rol in het verzamelen, bewaken en delen van kennis. Daarmee leveren we een grote bijdrage aan de wijsheid en zelfstandigheid van mensen. Waren we vroeger meer een “gebouw met boeken”, nu zijn we een open organisatie die midden in de samenleving staat en die bijdraagt aan de ontwikkeling van mensen in allerlei vormen.

We zijn zelf inhoudsdeskundige op het gebied van Taal en Digitaal. Ook op het gebied van mens en maatschappij-gerelateerde thema’s hebben wij een breed aanbod. Thema’s die mensen helpen om hun welvaart en welzijn te vergroten en actief deel te nemen aan de samenleving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: Leren & Opvoeden, Democratie & Politiek, Economie & Arbeid maar ook Zingeving & Filosofie, Wetenschap & Techniek en Erfgoed.

Wij geloven dat het succes van de regio alleen groeit als iedereen eraan kan bijdragen én erin kan delen. De bibliotheek draagt er aan bij dat iedereen meelift op de energie van Eindhoven. We hebben hierop een heldere visie geformuleerd en zijn er van overtuigd dat we dit niet alleen kunnen. Het vraagt om een organisatie die in samenwerking aan deze missie werkt.

Meer over onze toekomstplannen en ambities lees je hier. We werken hard aan het realiseren van samenwerkingsverbanden om onze toekomstdroom waar te maken.

Momenteel zijn we aanwezig op meer dan 70 spilcentra en scholen in Eindhoven en Waalre met boeken en mediacoaches, we hebben vestingen in De Witte Dame, Het Huis van Waalre en Woensel (Expeditie E). Daarnaast hebben we een uitgebreid digitaal netwerk en werken we samen met bewonersbibliotheken.

Per 1 oktober 2020 verloopt van een lid van de Raad van Toezicht de tweede toezichtstermijn van vier jaar en zoeken wij een:

Lid Raad van Toezicht (RvT)

De raad van toezicht

De RvT toetst of de directeur (bestuurder) bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de Bibliotheek Eindhoven in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. En of er een zorgvuldige en evenwichtige afweging is gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
Hieruit vloeit voort dat de RvT zowel toeziet op de bestuurder, klankbord/ adviseur is voor de bestuurder en tenslotte ook werkgever is van de bestuurder. De Raad bestaat op dit moment inclusief de voorzitter uit zes personen.
 

We zoeken

Om de Raad van Toezicht zo representatief mogelijk te houden, zoeken we bij voorkeur iemand met profielkenmerken die momenteel niet voldoende aanwezig zijn in de RvT. Daarbij wegen - naast zichtbare affiniteit met de doelstellingen van de bibliotheek en de bereidheid daaraan concreet bij te dragen - de volgende aspecten mee:

De Bibliotheek is een maatschappelijke en innovatieve onderneming.
Wij zijn op zoek naar een lid met een hardcore financieel profiel met enigerlei mate van senioriteit. Om verbonden te zijn met de gehele Eindhovense en Waalrese bevolking hechten wij er sterk aan een diverse en inclusieve organisatie te zijn. Daarom geven wij bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan iemand met een niet-westerse achtergrond/migratieachtergrond en is het, gezien de samenstelling van de raad van toezicht, bij voorkeur een vrouw.

Kennis van en interesse in het krachtenveld tussen het cultuurbeleid van de gemeente Eindhoven en cultureel ondernemerschap strekt tot de aanbeveling.
De toegevoegde en maatschappelijke waarde van de bibliotheek in woord en in daad heeft onze permanente aandacht. Verbeteren is goed, vernieuwen is beter. Dit geldt ook voor de Raad van Toezicht.
De bibliotheek en haar maatschappelijke rol is fors in ontwikkeling en beweging en vraagt ook een toezichthouder die daar in mee ontwikkelt.
Het nieuwe lid staat open voor vernieuwing(en) en is enthousiast en betrokken bij de doelgroepen van de bibliotheek.
Wij geven de voorkeur aan creatieve geesten die in staat zijn om van de platgetreden paden af te wijken, maar een goede balans behouden tussen betrokkenheid en toezicht.
Integriteit, gevoel voor verhoudingen, communicatief vaardig en onderhandelend, zijn persoonlijke eigenschappen die wij graag terugzien.
Het lid van de Raad van Toezicht staat midden in de maatschappij, onderhoudt contacten in een relevant netwerk en brengt interessante informatie, kennis en relaties in contact met de Bibliotheek Eindhoven.

 

We verwachten

De Bibliotheek Eindhoven is in ontwikkeling en stelt ook eisen aan de beschikbaarheid van de leden:
•    6 RvT vergaderingen van 3 uren, exclusief de voorbereiding;
•    2 themabijeenkomsten (waaronder de jaarlijkse zelfevaluatie) per jaar van 3 uren;
•    Lidmaatschap van de auditcommissie die 4 keer per jaar bijeenkomt;
•    Een jaarlijkse inspiratiereis;
•    Incidenteel klankborden over een specifieke deskundigheid.
 

We bieden

• Een leuk, divers en open(hartig) team (RvT) dat zich verder ontwikkelt;
• Een vooruitstrevende organisatie die op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau haar stem laat horen;
• Een vergoeding van jaarlijks € 500 netto;
• Kerstpakket;
• En een jaarlijkse inspiratiereis.

Organisatie in ontwikkeling

De Bibliotheek Eindhoven is met meer dan 350.000 jaarlijkse bezoekers één van de, zoniet dé best bezochte culturele instelling van Eindhoven. We zijn succesvol en trekken stedelijk en regionaal de kar. Onze bestuurder zit in het provinciale en landelijke bestuur van de branche-organisatie.
Het aantal bezoekers neemt toe, de uitleningen nemen toe, de klanttevredenheid neemt toe, de medewerkerstevredenheid neemt toe en de innovaties nemen toe.
- Mooie en eigentijdse bibliotheken in De Witte Dame, Het Huis van Waalre en Woensel;
- Een uitgebreid lezingen- en workshopsprogramma;
- Uitgebreid aanbod voor het primair onderwijs waarmee we het leesplezier en de digitale vaardigheden bevorderen;
- Met de gemeente Eindhoven en Summa College de drager en uitvoerder van het stedelijk meerjarenprogramma verbeteren basisvaardigheden.
Dat stemt ons allemaal tevreden, maar sust ons niet in slaap.

Zie jij hierin een geweldige uitdaging? Maak jij met ons samen ontwikkeling voor iedereen bereikbaar? Houd je er van je eigen talenten te ontwikkelen? Houd je van pionieren en wil je deel uitmaken van een inspirerende organisatie? Geloof jij ook dat de héle stad beter zou kunnen worden van een inspirerende bibliotheek? Dan moet je zeker reageren!
Dus: wordt de Bibliotheek Eindhoven - en daarmee ook de stad – beter van jou? Stuur dan je CV en motivatie vóór 31 januari 2020 t.a.v. de sollicitatiecommissie Raad van Toezicht naar b.erven@bibliotheekeindhoven.nl. De gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 17 februari en dinsdag 18 februari, tussen 18.00-21.00 uur.

Het nieuwe lid wordt al uitgenodigd om deel te nemen aan de auditcommissie van 16 april, 09.00 uur (telefonisch) en de raad van toezicht van 23 april 18.00-21.20 uur waar de jaarrekening onderwerp van bespreking is. De benoeming gaat in per 5 maart.

Nadere informatie kun je vinden op:
www.bibliotheekeindhoven.nl/over-ons/de-bibliotheek.html of kan worden ingewonnen bij Albert Kivits (directeur / bestuurder), a.kivits@bibliotheekeindhoven.nl of 06-27218899