Bezoeker aan een evenement

Met gegevens die we als Bibliotheek Eindhoven nodig hebben om onze collectie en services optimaal te kunnen aanbieden en waar nodig te verbeteren gaan we heel zorgvuldig om. Wij willen dat hier geen onduidelijkheid over bestaat want het gaat tenslotte toch om je privacy.

Bezoeker aan een evenement

Wanneer je aan een activiteit deelneemt of een lezing bezoekt dan gelden de huisregels van de bibliotheek. De gegevens die je vooraf hebt opgegeven voor aanmelding worden na vier weken van het evenement geanonimiseerd. Wanneer je hebt aangegeven dat je in de toekomst op de hoogte wilt worden gehouden blijven de gegevens bewaard totdat je aangeeft dat deze informatie moet worden verwijderd.

Foto's - film

Tijdens de activiteiten van de Bibliotheek Eindhoven worden er mogelijk foto’s gemaakt, voor eventueel gebruik op social media of in gedrukte of online uitingen. Bij lezingen brengt de fotograaf met name de spreker in beeld en de zaal als geheel. Heb je hier bezwaar tegen? Geef dit dan aan bij de fotograaf.