Cameratoezicht

Met gegevens die we als Bibliotheek Eindhoven nodig hebben om onze collectie en services optimaal te kunnen aanbieden en waar nodig te verbeteren gaan we heel zorgvuldig om. Wij willen dat hier geen onduidelijkheid over bestaat want het gaat tenslotte toch om je privacy.

Cameratoezicht

In de publieke ruimte van de Bibliotheek Eindhoven wordt camera toezicht toegepast.
Het cameratoezicht dient ter verhoging van de veiligheid van personeel. Het camerasysteem wordt beheerd door de Bibliotheek Eindhoven.
De beelden worden opgeslagen voor een periode van vier weken en zullen alleen bekeken worden indien er sprake is van een incident.