Camerabeveiliging

Met gegevens die we als Bibliotheek Eindhoven nodig hebben om onze collectie en services optimaal te kunnen aanbieden en waar nodig te verbeteren gaan we heel zorgvuldig om. Wij willen dat hier geen onduidelijkheid over bestaat want het gaat tenslotte toch om je privacy.

Camerabeveiliging

Voor de bescherming van veiligheid en gezondheid van personeel en gebruikers, de beveiliging van toegang tot gebouwen (en kantoren), de bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen bevinden en voor het vastleggen van incidenten past de bibliotheek cameratoezicht toe voor de genoemde zaken op publiek en personeel. Cameratoezicht vindt altijd zichtbaar en aangekondigd plaats, tenzij de bibliotheek gegronde redenen (en toestemming van het College Bescherming Persoonsgegevens) heeft om daar van af te mogen wijken. De opnamen die worden gemaakt worden alleen bekeken na incidenten, en worden maximaal 2 weken bewaard, tenzij de beelden opgeslagen moeten worden voor verdere afhandeling.