Opbouw gegevens

Als je lid bent van de bibliotheek of als je gebruik maakt van de website dan maken we (indien akkoord) gebruik van je gegevens en/of surfgedrag.

Zoek/surf gedrag
Om de website zo optimaal mogelijk in te richten koppelen we je zoek- en surfgedrag via cookies, wanneer je daar toestemming voor geeft. De website is ook toegankelijk zonder akkoord te gaan met cookies. Wanneer je je e-mailadres hebt achtergelaten voor het ontvangen van een van onze nieuwsbrieven of programmaboekje wordt dit opgenomen in het ledenbestand van de bibliotheek.

Gegevens aankoop van ticket voor een evenement
Wanneer je een evenement in de bibliotheek bezoekt, bewaren we de aanmeldgegevens tot maximaal twee weken na afloop van het evenement. Deze gegevens gebruiken we om goed over het evenement te kunnen informeren. Wanneer je hier toestemming voor hebt gegeven, nodigen we je in de toekomst via de e-mail uit voor vergelijkbare evenementen.

Op welke “rechtsgronden” verwerken wij jouw gegevens?

Wij verwerken jouw gegevens omdat wij dit ofwel nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met jou, ofwel omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, ofwel met jouw toestemming ofwel omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Onze gerechtvaardigde belangen staan in deze privacyverklaring omschreven. In individuele gevallen zouden wij genoodzaakt kunnen zijn om jouw gegevens te verwerken omdat dit noodzakelijk is voor jouw vitale belang of dat van een ander (bijvoorbeeld als jij, of je kind zich bezeert bij ons en we jouw gegevens moeten doorgeven aan het ambulancepersoneel).

Doorgifte aan derden

Door ons ingeschakelde hulppersonen
Met welke externe partijen delen we je gegevens? Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijv. een bepaalde statistische analyse of het verzorgen van een mailing). In die situaties zullen we steeds met die derde afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens (“bewerkersovereenkomst”). Het komt er op neer dat deze derde partijen uw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken. Gegevens die via cookies worden verzameld worden niet gedeeld met de andere partijen. Lees hier meer over in ons cookiebeleid.

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (zoals politie/justitie, fiscus, etc.). Wij zullen je gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan je te informeren over een dergelijke afgifte.

Meldplicht datalekken
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat wij direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens bij een ernstig datalek. En soms moeten wij het datalek ook melden aan de betrokkenen als er gegevens van deze betrokkenen zijn gelekt. Wij hebben interne procedures om zowel datalekken te voorkomen, als voor adequaat optreden in het onverhoopte geval van een datalek.

Waar worden je gegevens opgeslagen?
Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met het bibliotheeksysteem, Mailchimp (voor het versturen van nieuwsbrieven), Qlikview (voor het analyseren van data) en het ticketingsysteem. Je gegevens worden uitsluitend bewaard in deze applicaties.

Links naar andere websites
Op bibliotheekeindhoven.nl staan een aantal links naar websites van onze partners. Als je daarop klikt, wordt de website van die partner geopend. Zodra je op de website van één van onze partners bent, is het privacybeleid van die partner van toepassing.

Heb je vragen of klachten?

Heb je vragen over je gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kan je contact opnemen met de klantenservice@bibliotheekeindhoven.nl