Werkzaamheden aan het bibliotheeksysteem

English below - De Bibiotheek Eindhoven stapt over op een nieuw bibliotheeksysteem. Daardoor zijn een aantal diensten en onderdelen van de website niet beschikbaar tussen 27 september en 1 oktober.

 

Hieronder vind je een overzicht van wat er tijdelijk niet mogelijk is en wat er wél kan in de periode tussen 27 september en 1 oktober.

Kan ik in Mijn gegevens?

In de periode van 27 september tot 1 oktober kan je op de website niet in Mijn gegevens. Informatie over je geleende materialen, reserveringen en het passaldo zijn niet in te zien. Ook is het niet mogelijk om via Mijn gegevens materialen te verlengen of om contactgegevens aan te passen.

Het overzicht van je leenhistorie gaat niet mee naar het nieuwe systeem. Je kunt deze voor 27 september zelf opslaan (zie uitleg bij punt 'Kan ik mijn leenhistorie bewaren?).

Mijn wachtwoord in Mijn gegevens is niet juist?

Het wachtwoord om toegang te krijgen tot Mijn gegevens is vanaf 1 oktober gewijzigd. Voorheen vulde je hier je geboortedag + geboortejaar in. Dit is nu je geboortemaand + geboortejaar (mmjj). Bijvoorbeeld: je bent geboren op 11 juni 1970. Dan is je wachtwoord 0670. 

Kan ik materialen lenen en inleveren?

Op alle locaties (De Witte Dame, Expeditie E en de Bibliotheek Waalre) kun je net als anders materialen lenen en inleveren.

Kan ik materialen verlengen?

Verlengen is van 27 september tot 1 oktober niet mogelijk via Mijn gegevens of de bibliotheekapp. Wel kun je verlengen via de uitleenautomaten in De Witte Dame, Expeditie E of de Bibliotheek Waalre. Vergeet in dat geval niet je bibliotheekpasje mee te nemen!

Kan ik materialen reserveren?

Reserveren via de catalogus, in de vestiging of via de app is tussen 27 september en 1 oktober niet mogelijk. Na 1 oktober kun je reserveringen weer plaatsen.

Kan ik gebruik maken van de online catalogus?

Van 27 september tot 1 oktober is de online catalogus niet actueel. Je kunt in deze periode wel in de catalogus zoeken. Informatie over de beschikbaarheid van de materialen is echter niet betrouwbaar. De reden hiervoor is dat tijdens de overgang naar het nieuwe bibliotheeksysteem de uitleningen en de ingeleverde materialen niet verwerkt kunnen worden.

Kan ik e-books en luisterboeken lenen?

De collectie e-books en luisterboeken van de online bibliotheek blijft beschikbaar. Je kunt zonder belemmering e-books en luisterboeken lenen en verlengen. Ook de Engelstalige e-books en luisterboeken van BorrowBox zijn beschikbaar. 

Uitzondering: iedereen die tussen 27 september en 1 oktober lid wordt van de bibliotheek moet tot na 10 oktober wachten om gebruik te kunnen maken van de online bibliotheek.


PS Heb je de vernieuwde app online Bibliotheek al? E-books en luisterboeken zijn in één app gebundeld.
 

Kan ik mijn leenhistorie bewaren?

In Mijn gegevens is jouw leenhistorie bewaard. Deze wordt niet meegenomen naar het nieuwe bibliotheeksysteem. In het nieuwe systeem wordt na 1 oktober een nieuwe leenhistorie opgebouwd.

Wil je jouw leenhistorie bewaren? Dat kan! Voer dan uiterlijk 26 september de volgende handelingen uit:

  • Ga naar Mijn gegevens
  • Klik op Geleende objecten
  • Klik in de tekst op de link [leenhistorie]
  • Klik in de tekst op de link [bekijken]. De lijst wordt nu op je computer opgeslagen als exceldocument, hier kan je hem opslaan. Of klik in de tekst op de link [printen].
     

Kan ik gebruik maken van de app Bibliotheek Eindhoven?

De app Bibliotheek Eindhoven wordt vervangen door de app eBieb. Let op: deze moet je wel zelf downloaden, dit gebeurt niet automatisch.

De app Bibliotheek Eindhoven stopt op 27 september. Vanaf 1 oktober kun je inloggen in de app eBieb (deze kun je al wel eerder downloaden). Heb je in je app een lijst met favorieten opgeslagen? Zijn er meerdere bibliotheekpassen aan je app gekoppeld? Deze gegevens worden automatisch meegenomen naar eBieb!

eBieb kun je downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android).

Let op: wanneer je voor het eerst inlogt in eBieb maak je de keuze voor 'de Bibliotheek Eindhoven'. Meld vervolgens aan met het elfcijferige pasnummer dat op je bibliotheekpasje staat. Het wachtwoord is je geboortemaand + je geboortejaar. Bijvoorbeeld: je bent geboren op 11 juni 1970, dan is je wachtwoord 0670.

Kan ik gebruik maken van de bezorgdienst?

Om gebruik te maken van de bezorgdienst heb je passaldo nodig. Omdat het passaldo tussen 27 september en 1 oktober niet beschikbaar is, kan deze dienst in deze periode niet aangevraagd worden.

Kan ik printen in De Witte Dame?

Van 27 september tot 1 oktober kun je geen gebruik maken van je passaldo. Wil je in deze periode in De Witte Dame printen? Je kunt een tegoedbon kopen bij de betaalautomaat..

Kan ik materialen van andere bibliotheken reserveren?

Het is niet mogelijk tussen 27 september en 1 oktober materialen van andere bibliotheken (ibl) te reserveren.

Kan ik lid worden van de Bibliotheek Eindhoven?

Het is tussen 27 september en 1 oktober niet mogelijk om online een abonnement af te sluiten. Kan je niet wachten om lid te worden? Kom dan langs in De Witte Dame. Aan de balie Regelen kunnen de medewerkers je inschrijven. Je kunt daarna direct boeken lenen. Het lenen van e-books en luisterboeken kan pas na 10 oktober. Ook heb je pas vanaf 1 oktober toegang tot Mijn gegevens, waar je je eigen gegevens kunt beheren. 

Waarom komt er een nieuw bibliotheeksysteem?

De overgang naar een nieuw bibliotheeksysteem komt voort uit de wens om samen te werken met de ons omringende bibliotheken. Zo heeft bijvoorbeeld Bibliotheek De Kempen de overgang al gemaakt en gaat de Bibliotheek Helmond over op dit systeem.

Het gebruik van hetzelfde systeem heeft dadelijk een aantal voordelen voor de bibliotheken. Zo kan er beter samengewerkt worden op het gebied van de inkoop en het systeembeheer. 

English

Eindhoven Library is transitioning to a new library system. As a result, a number of services and website components are not available between 27 September and 1 October. Below you will find an overview of what is temporarily unavailable and things you can do to prepare yourself.

Is 'Mijn gegevens' (My data) accessible?

From 27 September to 1 October, you cannot access 'Mijn gegevens' (My Data) on the website. Information about your borrowed materials, reservations and the card balance cannot be viewed. It is also not possible to extend the loan period on your materials or to adjust contact details via My Data. The overview of your loan history is not automatically transferred to the new system. You can save this yourself before 27 September (see explanation under the item Loan history).

Can I borrow and return materials?

At all our locations (De Witte Dame, Expeditie E and the Waalre Library) you can borrow and return materials as usual.

Can I extend loan periods?

Extending loan periods is not possible from 27 September to 1 October via Mijn gegevens / My Data or the library app. You can, however, extend your loan period at the machines in De Witte Dame, Expeditie E or the Waalre Library. In that case, don't forget to bring your library card!

Can I place a reservation?

Online reservations via the catalog, in the library or the app are not possible between 27 September and 1 October. During this period it is also not possible to use the Delivery Service.

Can I search the online catalog?

The online catalog will not be up to date from 27 September to 1 October. You can search the catalog during this period. However, information about the availability of the materials is not reliable. The reason for this is that during the transition to the new library system, the loans and returned materials cannot be processed.

Can I borrow e-books and audio books?

The collection of e-books and audio books from the online library will remain available. You can borrow and renew e-books and audiobooks without any problems. The English e-books and audio books from BorrowBox are also available.


Exception: anyone who joins the library between 27 September and 1 October must wait until after 1 October to be able to use the online library.

PS Did you already download the new Online Library app? E-books and audiobooks are from now on combined into one app.
 

Can I save my loan history?

Your loan history is stored in Mijn gegevens / My Data. This will not automatically be transferred to the new library system. In the new system, a new loan history will be built up after 1 October. Do you want to save your loan history? You can! Please follow the next steps before 26 September:

  • Go to Mijn gegevens / My Data
  • Click Geleende objecten / Borrowed objects
  • Click in the text on the link ‘leenhistorie'/ 'loan history’
  • Click in the text on the link ‘bekijken'/ 'view’. The list will now be saved to your computer as an Excel document. Or click in the text on the link 'printen'/ ‘print’ to print it.

Can I use the Eindhoven Library App?

The Eindhoven Library app will be replaced by the eBieb app. Note: you must download this app yourself, this does not happen automatically. The Eindhoven Library app will stop on 27 September. From 1 October you can log in to the eBieb app (you can download it earlier).

Did you save a list of favorites in your app? Or are multiple library cards linked to your app? This information will be automatically transferred to eBieb!

Download eBieb in App Store (Apple) or Google Play (Android).

Can I use the delivery service?

You need a card balance to use the delivery service. Because you cannot use your card balance from 27 September to 1 October, the delivery service cannot be used during this period.

Can I print in De Witte Dame?

You cannot use your card balance from 27 September to 1 October. Do you want to print in De Witte Dame during this period? You can buy a print voucher at the paystation.

Can I become a library member?

Between 27 September and 1 October it is not possible to subscribe online. Can't wait to become a member? Come and visit us at De Witte Dame. The employees at the info desk will help you with registering. You can then borrow books immediatly. Borrowing e-books and audiobooks and accessing Mijn gegevens / My data is only possible after 10 October.

Why will there be a new library system?

Because of the desire to collaborate with all of the nearby libraries. For example, De Kempen Library has already made the transition and Helmond Library is going to switch to this system as well.

Using the same system immediately creates a number of advantages for the libraries. For example, the purchasing- and system management will be easier to coordinate with eachother.