Werkzaamheden aan het bibliotheeksysteem

English below - De Bibiotheek Eindhoven stapt over op een nieuw bibliotheeksysteem. Nog niet alle diensten en onderdelen van de website zijn weer beschikbaar. We doen ons best om dit zo snel mogelijk in orde te maken

Mijn wachtwoord in Mijn gegevens is niet juist?

Het wachtwoord om toegang te krijgen tot Mijn gegevens en de app eBieb is vanaf 2 oktober gewijzigd. Voorheen vulde je hier je geboortedag + geboortejaar in. Dit is nu je geboortemaand + geboortejaar (mmjj). Bijvoorbeeld: je bent geboren op 11 juni 1970. Dan is je wachtwoord 0670. 

Kan ik materialen lenen en inleveren?

Op alle locaties (De Witte Dame, Expeditie E en de Bibliotheek Waalre) kun je net als anders materialen lenen en inleveren.

Kan ik materialen verlengen?

Verlengen is weer mogelijk via Mijn gegevens of de bibliotheekapp eBieb.

Let op: het wachtwoord om toegang te krijgen tot Mijn gegevens en de app eBieb is vanaf 2 oktober gewijzigd. Voorheen vulde je hier je geboortedag + geboortejaar in. Dit is nu je geboortemaand + geboortejaar (mmjj). Bijvoorbeeld: je bent geboren op 11 juni 1970. Dan is je wachtwoord 0670. 

Kan ik materialen reserveren?

Reserveren via de catalogus of via de app is weer mogelijk. Nog niet alle afhaallocaties worden juist getoond. Er wordt aan gewerkt om dit op te lossen.

 

Kan ik e-books en luisterboeken lenen?

De collectie e-books en luisterboeken van de online bibliotheek blijft beschikbaar. Je kunt zonder belemmering e-books en luisterboeken lenen en verlengen. Ook kan je gebruik maken van de Engelstalige e-books en luisterboeken van BorrowBox

Let op: iedereen die tussen 27 september en 2 oktober lid is geworden van de bibliotheek kan momenteel nog niet inloggen bij de online bibliotheek. Hier wordt aan gewerkt. 

Het wachtwoord om toegang te krijgen tot de Online Bibliotheek is vanaf 2 oktober gewijzigd. Voorheen vulde je hier je geboortedag + geboortejaar in. Dit is nu je geboortemaand + geboortejaar (mmjj). Bijvoorbeeld: je bent geboren op 11 juni 1970. Dan is je wachtwoord 0670. 


PS Heb je de vernieuwde app online Bibliotheek al? E-books en luisterboeken zijn in één app gebundeld.
 

Kan ik mijn leenhistorie bewaren?

Je leenhistorie van het oude systeem is niet meegenomen naar het nieuwe bibliotheeksysteem. In het nieuwe systeem wordt na 2 oktober een nieuwe leenhistorie opgebouwd.

Kan ik gebruik maken van de app Bibliotheek Eindhoven?

De app Bibliotheek Eindhoven is vervangen door de app eBieb. Let op: deze moet je wel zelf downloaden, dit gebeurt niet automatisch.

Had je in de app Bibliotheek Eindhoven een lijst met favorieten opgeslagen? Zijn er meerdere bibliotheekpassen aan je app gekoppeld? Deze gegevens worden automatisch meegenomen naar eBieb!

eBieb kun je downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android).

Let op: wanneer je voor het eerst inlogt in eBieb maak je de keuze voor 'de Bibliotheek Eindhoven'. Meld vervolgens aan met het elfcijferige pasnummer dat op je bibliotheekpasje staat. Het wachtwoord is je geboortemaand + je geboortejaar. Bijvoorbeeld: je bent geboren op 11 juni 1970, dan is je wachtwoord 0670.

Waarom komt er een nieuw bibliotheeksysteem?

De overgang naar een nieuw bibliotheeksysteem komt voort uit de wens om samen te werken met de ons omringende bibliotheken. Zo heeft bijvoorbeeld Bibliotheek De Kempen de overgang al gemaakt en gaat de Bibliotheek Helmond over op dit systeem.

Het gebruik van hetzelfde systeem heeft dadelijk een aantal voordelen voor de bibliotheken. Zo kan er beter samengewerkt worden op het gebied van de inkoop en het systeembeheer. 

English

Eindhoven Library has switched to a new library system. Not all services are available again. We are doing all we can to put everything in place as soon as possible.

My password in My data (Mijn gegevens) is incorrect?

The password for accessing My Data (Mijn gegevens) and the eBieb app was changed as of 2 October. You used to enter your day + year of birth. This is now your month + year of birth (mmyy). For example: you were born on 11 June 1970. Then your password is 0670. 

Can I borrow and return materials?

At all our locations (De Witte Dame, Expeditie E and the Waalre Library) you can borrow and return materials as usual.

Can I extend loan periods?

Extending loan periods is possible again via Mijn gegevens / My Data or the library app eBieb. 

Please pay attention:The password for accessing My Data and the eBieb app was changed as of 2 October. You used to enter your day + year of birth. This is now your month + year of birth (mmyy). For example: you were born on 11 June 1970. Then your password is 0670. 

Can I place a reservation?

Yes, you can place a reservation via the online catalog or the app eBieb. Not all pick-up locations are shown correctly yet. Efforts are being made to resolve this.

Can I borrow e-books and audio books?

The collection of e-books and audio books from the online library will remain available. You can borrow and renew e-books and audiobooks without any problems. You will find English e-books and audio books in BorrowBox.


Note: anyone who joins the library between 27 September and 2 October currently cannot log in to the online library. We are working on this. 

The password to access the Online Library has been changed as of 2 October. Previously, you filled in your day + year of birth here. This is now your month + year of birth (mmyy). For example: you were born on 11 June 1970. Then your password is 0670. 

PS Did you already download the new Online Library app? E-books and audiobooks are from now on combined into one app.
 

Can I save my loan history?

Your loan history has not been transferred to the new library system. In the new system, a new loan history will be built up after 2 October.

Can I use the Eindhoven Library App?

The Eindhoven Library app has been replaced by the eBieb app. Note: you must download this app yourself, this does not happen automatically. 

Did you save a list of favorites in your app? Or are multiple library cards linked to your app? This information will be automatically transferred to eBieb!

Download eBieb in App Store (Apple) or Google Play (Android).

The password to access the eBieb app has been changed as of 2 October. Previously, you filled in your day + year of birth here. This is now your month + year of birth (mmyy). For example: you were born on 11 June 1970. Then your password is 0670. 

Why will there be a new library system?

Because of the desire to collaborate with all of the nearby libraries. For example, De Kempen Library has already made the transition and Helmond Library is going to switch to this system as well.

Using the same system immediately creates a number of advantages for the libraries. For example, the purchasing- and system management will be easier to coordinate with eachother.