Samen thuis in taal

Samen Thuis in Taal biedt Spilcentra de gelegenheid om kinderen met een taalachterstand te ondersteunen bij hun taalontwikkeling. Tijdens de pilot, lopend tot eind 2019, kunnen 10 Spilcentra deelnemen. Taalvrijwilligers lezen extra voor en er kan thuis extra taalondersteuning verzorgd worden.

Taalontwikkeling

Het pedagogisch expertisecentrum RIJKT, de Bibliotheek Eindhoven en de Gemeente Eindhoven hebben van het actieprogramma Tel mee met Taal 128.000 euro subsidie ontvangen voor Samen Thuis in Taal.

De thuissituatie speelt een cruciale rol bij de taalontwikkeling van een kind, zo blijkt uit onderzoek. Kinderen die opgroeien in een taalarm gezin beschikken over een minder rijke woordenschat dan kinderen die opgroeien in een gezin waar veel meer wordt gepraat. Maar ook voorlezen heeft een effect op de taalontwikkeling van kinderen. Peuters en kleuters die regelmatig zijn voorgelezen beschikken over een bijna 70% voldoende woordenschat om een goede start te maken op school. Bij kinderen de niet zijn voorgelezen ligt dat percentage op 30 procent. Een achterstand die zonder extra steun de hele basisschoolperiode blijft bestaan en die naarmate de leeftijd vordert, steeds moeilijker wordt om in te halen. 

Voor kind en ouders

Vrijwilligers lezen op vaste momenten op spilcentra voor. Bij kinderen die extra taalondersteuning nodig hebben kan er vervolgens ook thuis voorgelezen worden. De ouders worden zo ook in de positieve spiraal van het taalplezier meegenomen. Het streven is dat in de thuissituatie een eigen voorleesritueel wordt ontwikkeld en de ouders hun eigen taalvaardigheid verhogen. 

Meer informatie
Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Dory Melis, projectleider van Samen Thuis in Taal.
Telefoonnummer: 06 536 19 255.
E-mail: d.melis@bibliotheekeindhoven.nl