Samen Thuis in Taal

Samen Thuis in Taal is een project dat de taalontwikkeling van kinderen stimuleert en ouders hierbij betrekt en ondersteunt. Het is gericht op laagtaalvaardige ouders en hun kinderen.

Het project wordt onder schooltijd uitgevoerd op 16 geselecteerde SPILcentra in Eindhoven; locaties waar sprake is van een hoog percentage kinderen uit laagtaalvaardige gezinnen. De komende jaren zal het aantal deelnemende SPILcentra verder uitgebreid gaan worden. Het project vormt een onderdeel van de pedagogische en educatieve infrastructuur van het SPILcentrum.

Op een SPILcentrum werkt een team vrijwilligers van Samen Thuis in Taal. Vrijwilligers die dagelijks op vaste momenten (voor)lezen en taalspelletjes doen met kinderen in de leeftijd van 2 jaar t/m 8 jaar. Bij kinderen die extra taalondersteuning nodig hebben, kan er vervolgens ook thuis voorgelezen worden. De ouders worden op deze manier in de positieve spiraal van taalplezier meegenomen. Het streven is een eigen voorleesritueel in de thuissituatie te ontwikkelen en de taalvaardigheid van de ouders te verhogen.

Uit onderzoek blijkt dat de thuissituatie een cruciale rol speelt bij de taalontwikkeling van een kind. Een kind dat opgroeit in een taalarm gezin, waar niet wordt voorgelezen en weinig met elkaar gesproken, heeft op 4-jarige leeftijd al 30 miljoen woorden minder gehoord dan een leeftijdgenootje dat opgroeit in een taalrijk gezin. Daardoor heeft het een kleinere woordenschat. Een achterstand die zonder extra steun de hele basisschoolperiode blijft bestaan en die naarmate de leeftijd vordert, steeds moeilijker wordt om in te halen. Daarom is (voor)lezen zo belangrijk!

Wil je graag leuk en maatschappelijk relevant vrijwilligerswerk doen? Heb je een werkzaam leven in het onderwijs, kinderopvang of welzijn achter de rug? Of heb je als (groot)ouder ervaring en plezier in het (voor)lezen met kinderen en het werken aan de taalontwikkeling door middel van spelletjes? Meld je dan als vrijwilliger! De tijdsinvestering is 1,5 uur lezen op het SPILcentrum en 45 minuten lezen in de gezinssituatie.

Meer informatie
Ben je ge√Įnteresseerd? Neem dan contact op met Nicole Schilders, projectleider van Samen Thuis in Taal.
Telefoonnummer: 06 578 42 075.
E-mail: Samenthuisintaal@bibliotheekeindhoven.nl