Privacyverklaring

Lijn

Je privacy-rechten uitoefenen

Je gegevens aanpassen

Vraag of klacht over privacy

Lijn

Hieronder vind je hoe we in bijzondere gevallen van je persoonsgegevens gebruikmaken.

Aanmelden nieuwsbrieven / programmaboekje

Een evenement bezoeken in de bibliotheek

Foto- en filmopnamen in de bibliotheek

Ons wifi-netwerk gebruiken

Onze app gebruiken

Gebruik publiekscomputer

Cameratoezicht in de bibliotheek

Functionaris Gegevensbescherming

Lijn

Het mailadres van de functionaris gegevensbescherming van Bibliotheek Eindhoven: privacy@bibliotheekeindhoven.nl