Aan de slag bij de Bibliotheek Eindhoven

Lijn

Help jij mee de stad beter te maken?

De Bibliotheek Eindhoven is niet alleen een gebouw vol boeken, wij zijn een ontwikkelaar van mensen. Wij bieden niet alleen informatie aan, we helpen mensen die informatie te filteren, te beoordelen, te begrijpen en om te zetten in praktische kennis en wijsheid. Wij stimuleren mensen eerst zelfredzaam te worden en vervolgens om zichzelf verder te ontplooien. 

Wij helpen mensen hun weg te vinden in de veranderende wereld, die hoge eisen aan iedereen stelt. We bieden toegang tot kennis en helpen waar nodig om de basisvaardigheden taal en digitaal te ontwikkelen; hét fundament voor zelfredzaamheid. Dat doen we onder meer op álle Eindhovense SPIL-centra, via ons digitale netwerk, via samenwerking met bewonersbibliotheken en natuurlijk in de bibliotheken in De Witte Dame, in Het Huis van Waalre en de bibliotheek in Best.

Lees meer over het hoe en waarom van onze missie in ons Meerjarenplan en ons Visiedocument.

Wil jij hier een bijdrage aan leveren? Bekijk onze vacatures, wij komen graag met jou in contact! 

Meer over de Bibliotheek Eindhoven

Lijn

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie neem dan via mail contact met ons op.