de Bibliotheek Eindhoven

Lijn
Lijn

Onze nieuwe koers

Visiedocument

Onze bijdrage aan de stad

Wat we nu al doen en realiseerden...

Wet Normering Topinkomens

In PDF:

2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 -  2013 

Lijn

Informatiekrant de Bibliotheek Eindhoven

De Bibliotheek Eindhoven is de huiskamer van de stad. Hier is iedereen welkom. Het is de plek waar je je kan ontwikkelen, kennis kan opdoen of juist kennis kan delen. De plek voor inspiratie, ontmoeting en ontspanning. Laat je eindeloos verrassen. Je bent van harte welkom!

Blader door de informatiekrant

For internationals

The city's living room

Information for internationals in PDF


Lijn


Lijn

Lijn
lijn

Certificering en Keurmerk

PSO gecertificeerd

Onlangs zijn wij gecertificeerd door de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat de Bibliotheek Eindhoven op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Vrijwillige inzet Goed Geregeld

De bibliotheek Eindhoven heeft het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld gekregen. Het keurmerk houdt in dat je als organisatie structureel werkt aan goed vrijwilligersbeleid en –management.
(NOV = Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk).

 


lijn

Lenen - Ruilen - Kopen

De bibliotheek in de Witte Dame is gebaseerd op het “lenen-ruilen-kopen concept”.   

  • Lenen: Dit bestaat uit verschillende werelden, gebaseerd op het bevorderen van leesplezier, kennisdeling & talentontwikkeling.
  • Ruilen: De bibliotheek staat voor duurzaam ondernemen. Door het ruilen zijn we onderdeel van de deeleconomie. De gebruiker bepaald het aanbod. De bibliotheek heeft een faciliterende rol. Naast boeken worden ook cd's, dvd's, bordspelletjes, puzzels en computerspelletjes aangeboden om te ruilen.
  • Kopen: De bibliotheek biedt extra service door de bezoekers de mogelijkheid te bieden tot het kopen van cadeautjes in onze Bibliotheekshop. Ook gesaneerde boeken worden te koop aangeboden.  

Lijn

Samenwerking


Expeditie Anton

Expeditie Anton is een vooruitstrevende groep denkers en doeners die werken op het gebied van maatschappelijke- en culturele organisaties.
 

Steunstichting de Bibliotheek Eindhoven

De Steunstichting ontwikkelt vanuit behoeften en trends winstgevend aanbod, en draagt daarmee bij aan de toekomstbestendigheid en wendbaarheid van de Bibliotheek Eindhoven.

Lijn

Manifest Cultuur Eindhoven

Inbreng Eindhovense Cultuurinstellingen voor het coalitie-akkoord 2018-2022

Pamflet Cultuur Eindhoven

Inbreng Eindhovense Culturele instellingen voor de Cultuurbrief 2021-2024

Stadsplan basisvaardigheden

Lijn

Leven lang ontwikkelen

Pleidooi voor een excellente, eigentijdse, regionale infrastructuur voor Leven lang ontwikkelen.

Lees meer over een Leven lang ontwikkelen


Lijn

Geluksplek

De Bibliotheek Eindhoven is gekozen tot Plek van geluk

Lees meer over Geluksplek