de Bibliotheek Eindhoven

Herpositionering

de Bibliotheek Eindhoven  

Onze bijdrage aan de stad

Wat we nu al doen en realiseerden...

For internationals

The city's living room
Lenen - Ruilen - Kopen

De bibliotheek in de Witte Dame is gebaseerd op het “lenen-ruilen-kopen concept”.   

  • Lenen: Dit bestaat uit verschillende werelden, gebaseerd op het bevorderen van leesplezier, kennisdeling & talentontwikkeling.
  • Ruilen: De bibliotheek staat voor duurzaam ondernemen. Door het ruilen zijn we onderdeel van de deeleconomie. De gebruiker bepaald het aanbod. De bibliotheek heeft een faciliterende rol. Naast boeken worden ook cd's, dvd's, bordspelletjes, puzzels en computerspelletjes aangeboden om te ruilen.
  • Kopen: De bibliotheek biedt extra service door de bezoekers de mogelijkheid te bieden tot het kopen van cadeautjes in onze Bibliotheekshop. Ook gesaneerde boeken worden te koop aangeboden.  


 

 


Kwaliteit de Bibliotheek Eindhoven

Eindhoven Cultuur Manifest 2019

Stadsplan basisvaardigheden

Leven lang ontwikkelen

Pleidooi voor een excellente, eigentijdse, regionale infrastructuur voor Leven lang ontwikkelen.

Lees meer over een Leven lang ontwikkelen