Taalcafé

De Nederlandse taal leren spreken door te doén, dat is het idee achter het Taalcafé. Vind je het soms nog moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om samen met anderen te oefenen?

In kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger, wordt er gepraat over allerlei onderwerpen. Op een gezellige plek, zonder de druk van een lesprogramma. Een bezoek aan de supermarkt, het oudergesprek op school, op verjaardagsbezoek bij de buurman – er kan allemaal over gepraat worden.

Kom langs in de Witte Dame en schuif aan. Elke donderdag* van 10:30 tot 12:00 uur in de bibliotheek in De Witt Dame en elke donderdag van 10.00 tot 11.30 in de Bibliotheek Waalre. 


* Met uitzondering van (school)vakanties. Kijk voor actuele tijden in de agenda.

 

Language café

Learning the Dutch language by putting it into practice, that is the idea behind the language café. Do you find it a bit difficult to have a conversation in Dutch? And does the idea of practicing speaking Dutch with others appeal to you?

In small groups of at most 5 persons and a volunteer you will discuss all kinds of subjects. At a comfortable location without feeling the pressure of an educational program. A visit to the supermarket, a parent meeting at school, a birthday visit to a neighbor- everything can be a topic of conversation.

You just have to visit the library in the Witte Dame and join us. Sessions take place every Thursdaymorning from 10.30 till 12.00 ‘o clock. Or you can join de sessions at the library Waalre, every Thuesday at 10.00 a.m. till 11.30 a.m.