Bieb Familie Festival

Gi-ga-groen!

Van de Kinderboekenweek tot en met de herfstvakantie is het feest in de bieb! Doe mee aan de beregezellige activiteiten in het thema gi-ga-groen! En mis vooral de Grote Feestdag op zondag 16 oktober niet.

Het is een gi-ga-groen feest van woensdag 5 oktober tot en met zondag 30 oktober.

Laat je kind naar hartenlust knutselen, bouwen, maken, kijken én lezen – en dat alles rondom het Kinderboekenweek-thema ‘Gi-ga-groen!’. Vanaf 8 september vind je alle activiteiten in de agenda. Reserveer dan snel om zeker te zijn van een plek! 

Kinderen gratis lid
Wist je al dat kinderen tot 18 jaar gratis lid zijn van de bibliotheek? Gun je kind de leukste boeken en leg daarmee de basis voor een leven lang lezen en leren met plezier. Er valt een wereld te ontdekken in de bieb!

Tip: Vraag bij de balie naar de QR-code speurtocht door de bieb en ontdek leuke dingen over de natuur.

Gi-ga-green!

Starting from the Children's Book Week and all throughout the autumn holidays, it's party time at the library! Join the fun activities in the theme gi-ga-green! And don't miss the Big Festive Day on Sunday 16 October.

It’s a gi-ga-green party from Wednesday 5 October until Sunday 30 October

Your child can build, make, watch and read as much as they want - all in the Children's Book Week theme of ‘Gi-ga-green!’ From 8 September you can find all the activities in the agenda. If you want to secure a place, make a reservation as soon as possible! 

Free membership for children
Did you know that children up to 18 years old can become a library member for free? Give your child the best books and lay the foundation for a lifetime of reading and learning with pleasure. There is a world to discover in the library!

Tip: Ask the front desk for the QR code treasure hunt through the library and discover fun things about nature (in Dutch).

Reserveer je plek| Book your spot

Kleurplaat

Hou jij van kleuren? Klik dan op de afbeelding hiernaast, print de kleurplaat uit en kleur hem in zoals jij dat wilt.

Prentenboeken over dieren en de natuur

Boeken over het beschermen van de natuur

Boeken met weetjes over dieren en de natuur