Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De Bibliotheek Eindhoven heeft de ANBI-status.

Om aangewezen te worden als moeten wij aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten wij ons onder meer voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Verder hebben we met het geheel van onze activiteiten geen winstoogmerk en voldoen onze medewerkers aan de integriteitseisen. Ook hebben onze bestuurders geen eigen belang in de stichting.

--------------------------------------------------------------------------------

 

De statuten en het Directiereglement zijn op 31 mei 2011 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Rechtsvorm: Stichting

Statutaire naam: Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven

Adres: Emmasingel 22

Postcode: 5611 AZ

Statutaire zetel: Eindhoven

KVK nummer: 41087750

BTW nummer: NL 0029.39.447.B01

E-mailadres: secretariaat@bibliotheekeindhoven.nl

Doel

De statuten zijn het laatst geactualiseerd op 27-12-2022 en bevatten de volgende doelstelling:

1. De stichting heeft ten doel: a. het verzorgen van kennis en cultuuroverdracht in de meest ruime zin van het woord waaronder in ieder geval het opzetten en uitvoeren van bibliotheekwerk; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het toegankelijk maken en ter beschikking stellen van kennis en informatie door het in stand houden, beheren en besturen van een openbare bibliotheekvoorziening, en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaand in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

ANBI rapportage 2023

ANBI rapportage 2022


Missie en visie

Missie

De Bibliotheek Eindhoven is er voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen. We hebben extra aandacht voor de ontwikkeling van de basisvaardigheden lezen en digitale geletterdheid. Vaardigheden die nodig zijn om mee te doen in de maatschappij. Randvoorwaarden om je talenten te ontwikkelen, randvoorwaarden om zelfredzaam te zijn.

Visie

Wij beloven dat je niet alleen staat in je ontwikkeling, in het ontdekken en ontwikkelen van je talent. De Bibliotheek Eindhoven biedt je toegang tot mensen, middelen en een netwerk waardoor ontwikkelkansen voor iedereen bereikbaar en beschikbaar zijn. Zodat je als inwoner van Eindhoven en Waalre zelf aan het roer kan staan en volop mee kan doen in de maatschappij.  

Meerjarenplan

Jaarverslag

Jaarverslag 2023

Jaarrekening 2023

Begroting

Begroting 2022

Beloningsbeleid

Medewerkers worden beloond overeenkomstig de CAO Openbare Bibliotheken.


Bestuurssamenstelling en Raad van Toezicht

Bestuurssamenstelling:

Directeur/bestuurder: Albert Kivits

De samenstelling van de Raad van Toezicht:

- Dhr. B. Brouwers, voorzitter

- Mevr. M. v.d. Smissen, lid

- Mevr. B.J.L. Kamphuis, lid

- Mevr. M. Ibrahim, lid

- Dhr. A. Beckers, lid

- Dhr. E. Liebers, lid

- Dhr. A. Ederveen, lid