Educatie Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

De Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing wanneer de Bibliotheek Eindhoven één van haar producten en/of diensten aanbiedt en/of verkoopt.

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, stemt uw organisatie tevens in met de volgende afspraken

- De geselecteerde producten worden door de Bibliotheek Eindhoven aan uw organisatie geleverd in de door u gekozen periode. Gedurende deze periode mag u, binnen uw organisatie, gebruik maken van de geleverde materialen.

- Indien materialen bij levering incompleet, kapot of anderzijds niet werkend zijn, geeft u dit zo spoedig mogelijk door aan uw vaste contactpersoon van de Bibliotheek Eindhoven.

- Indien de materialen bij retourneren incompleet, kapot of anderzijds niet werkend zijn, zijn wij genoodzaakt de nieuwprijs in rekening te brengen.

- Mochten er, gedurende de periode dat u het materiaal in bruikleen heeft, schade ontstaan aan één van de onderdelen, dan neemt u hierover meteen contact op met uw vaste contactpersoon van Bibliotheek Eindhoven om dit te melden.

- Aan het einde van de leenperiode draagt u er zorg voor dat de materialen op de afgesproken plaats en tijd klaar staan, in dezelfde verpakking en staat als waarin u ze geleverd kreeg.

- Indien materialen niet tijdig klaar staan op de afgesproken plek, is de Bibliotheek Eindhoven genoodzaakt de extra vervoerskosten in rekening te brengen.

- Mochten er vragen of opmerkingen zijn over de materialen en hoe deze te gebruiken, dan kunt u zich wenden tot uw vaste contactpersoon van de Bibliotheek Eindhoven.