Een publiekscomputer gebruiken

Je kunt gebruik maken van de publiekscomputers in de bibliotheek.

Log in

Inloggen op een computer in de publieke ruimte van Bibliotheek Eindhoven kan op twee manieren.

1. Inloggen met lidmaatschapsgegevens. Bij uitloggen worden je gegevens gewist.
2. Met het aanschaffen van een code waarbij geen persoonsgegevens worden uitgevraagd.

Vorige pagina