Foto- en filmopnamen

De bibliotheek maakt foto’s en filmopnamen.

Als we foto’s en filmopnamen publiceren op sociale media, in het jaarverslag (modellen en medewerkers), in het programmaboekje en overige media-uitingen en personen zijn hierop herkenbaar afgebeeld vragen voor hiervoor:
• toestemming middels een te vullen formulier;
• of het ondertekenen van een afstandsverklaring portretrecht.
Foto- en filmopnamen worden gedurende een beperkte periode bewaard.
 

Verklaring geen bezwaar

Vorige pagina