Je persoonsgegevens, hoe we ermee omgaan

Computer

Hier vertellen we je welke persoonsgegevens we van je verzamelen en hoe we met die gegevens omgaan. Ook kun je lezen hoe je van je privacy-rechten gebruik kunt maken, je eigen gegevens kunt aanpassen en een vraag over privacy kunt stellen of een privacy-klacht kunt indienen.

Algemene informatie over de persoonsgegevens die we van je verzamelen

Wat zijn persoonsgegevens?
Dat zijn alle gegevens die iets vertellen over je als persoon. Bijvoorbeeld hoe je heet, waar je woont, hoe je bereikbaar bent (e-mailadres, telefoonnummer) en wat je geslacht is. Ook combinaties van gegevens kunnen persoonsgegevens zijn. Zo vertellen je postcode en huisnummer samen precies waar je woont.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De manier waarop wij met je gegevens omgaan en deze veilig bewaren gebeurt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), een wet die in alle landen van de Europese Unie van kracht is en ervoor zorgt dat persoonsgegevens vrij en beschermd gebruikt kunnen worden.

De doelen waarvoor we deze persoonsgegevens vastleggen.

• Het administreren van je bibliotheekabonnement;
• het registeren van de door je geleende materialen;
• het je informeren over nieuwe diensten en aanbiedingen (je kunt je hiervoor afmelden).

Bibliotheek Eindhoven gebruikt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt op grond van wettelijke bevoegdheden van politie en justitie tot het vorderen van persoonsgegevens in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

De rechtsgronden op basis waarvan we deze persoonsgegevens verwerken.
• Uitvoering geven aan een overeenkomst (lidmaatschap bibliotheek);
• gegeven toestemming (opgave bijeenkomst, toezending nieuwsbrieven);
• beperkt gebruik van gerechtvaardigd belang (voor bibliotheek-gerelateerde aanbiedingen).

De bewaartermijnen van je persoonsgegevens.
• We verwijderen je persoonsgegevens zodra we ze niet meer nodig hebben tenzij er een wettelijk bepaalde minimale bewaartermijn voor geldt.

De locaties waar je persoonsgegevens worden opgeslagen.
• Je persoonsgegevens worden in principe opgeslagen op servers in de Europese Unie die voldoen aan de voorschriften van de AVG. Uitzondering daarop vormen de gegevens die opgeslagen worden in Mailchimp, deze gegevens worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
 

Doorgiften van je persoonsgegevens aan derde partijen.

• Jaarlijks geven we je gegevens door aan het Centraal Bureau voor de Statistiek in verband met het Landelijk onderzoek bibliotheekleden. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt door Bibliotheek Eindhoven en zijn niet naar individuele personen herleidbaar.
• Wij geven je gegevens in sommige gevallen door aan door ons ingeschakelde externe partijen als een financieel administratiekantoor, softwarehostingbedrijf, softwareleverancier of een verzorger van nieuwsbrieven. In die situaties maken we met die partij afspraken over gebruik, beveiliging en geheimhouding van je persoonsgegevens. We doen dat met een verwerkersovereenkomst. De derde partijen kunnen je persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken.
• Bibliotheek Eindhoven wisselt op voorhand een beperkte set persoonsgegevens uit met de Koninklijke Bibliotheek. Dit om het mogelijk te maken dat je gebruikmaakt van www.onlinebibliotheek.nl. Hier kun je e-books je downloaden en luisterboeken beluisteren.
 

Vorige pagina