Je privacy-rechten gebruiken

Hoe kan ik mijn privacy-rechten uitoefenen?

Je kunt gebruikmaken van de volgende privacy-rechten

• Recht van inzage waarbij je het recht hebt om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van je verwerken.

• Recht op rectificatie als de persoonsgegevens die wij van je verwerken niet juist zijn, heb je het recht om deze te laten aanpassen.

• Het recht van gegevenswissing waarbij je ons opdraagt je persoonsgegevens te verwijderen. Dit kan betekenen dat we je geen diensten meer kunnen verlenen. Hierop zijn uitzonderingen, zoals wanneer je ons nog een bedrag verschuldigd bent.

• Het recht van beperking van de verwerking als je een periode nodig hebt om de juistheid van je gegevens te controleren; als je vindt dat de verwerking van je gegevens onrechtmatig is maar je gegevens later nog wilt kunnen opvragen; of als Bibliotheek Eindhoven je gegevens niet meer nodig heeft maar je wilt dat ze nog even worden bewaard.

• Het recht van dataportabiliteit waarbij je Bibliotheek Eindhoven opdracht geeft je persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie.

• Het recht van bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Bibliotheek Eindhoven:
    - voor direct marketing doeleinden;
    - op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang;
    - voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden.

Een privacy-recht kun je uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@bibliotheekeindhoven.nl. Dit is kosteloos. Afhandeling gebeurt in principe binnen een maand. Bibliotheek Eindhoven kan je om aanvullende informatie vragen om je identiteit vast te stellen.
 

Vorige pagina