Projecten

Cultureel ondernemerschap

Lijn

Wat doen we...

De bibliotheek Eindhoven heeft inmiddels een aantal diverse mooie projecten lopen. Enkele voorbeelden: Met ‘De Bibliotheek van de Toekomst’ werken we aan een virtuele bibliotheek in samenwerking met de Brainport Bibliotheken. De Bibliotheek Eindhoven blinkt uit in Design Thinking, de aanpak om tot innovatieve en creatieve oplossingen te komen voor uiteenlopende vraagstukken of problemen. Deze kennis dragen we uit door aan een diversiteit van organisaties trainingen te geven.

In het vo en mbo zetten we in op het thema taal, en ontzorgen en ondersteunen de scholen en studenten door inzet van de mediacoach, collectie, producten en projecten. Met de gelden voor het Nationaal Programma Onderwijs kunnen scholen inschrijven op interventies die herstel en ontwikkeling voor leerlingen tijdens en na Corona bevorderen. De bibliotheek brengt extra aanbod onder de aandacht, om scholen en leraren te ontzorgen bij het verbeteren van lees- en taalvaardigheid, leesplezier en leesmotivatie bij kinderen.

Door het aanbieden van concreet aanbod gestoeld op onze expertise en ervaring aan organisaties en partners, waarbij we kijken naar de behoeften en pijnen van de gebruiker, dragen we bij aan een positieve impact op de toekomstbestendigheid van de bibliotheek.


 

 

 

Lijn

Meer over onze projecten

Aanbod Nationaal Programma Onderwijs

De bibliotheek Eindhoven biedt concrete producten die bijdrage aan het verbeteren van lees- en taalvaardigheid, leesplezier en leesmotivatie bij kinderen.
 

Bekijk de folder NPO

Vraag een product aan

Aanbod Voortgezet Onderwijs

De bibliotheek levert faciliteiten, expertise en een dienstenpakket bestaande uit maatwerk met standaardproducten om de gezamenlijk visie vorm te geven. Het aanbod van de bibliotheek bestaat uit (elementen van) beproefde bibliotheekproducten en projecten.

Bekijk de folder met het aanbod

Samen Thuis in Taal

Samen Thuis in Taal is een project dat de taalontwikkeling van kinderen stimuleert en ouders hierbij betrekt en ondersteunt. Het is gericht op laagtaalvaardige ouders en hun kinderen.

 

Lees meer over Samen Thuis in Taal

De bibliotheek en inburgering

Bibliotheken hebben een bredere focus dan voorheen en verlenen nieuwe diensten in het sociale domein. Wij hebben de ambitie om een bijdrage te leveren aan het tackelen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Vraagstukken rondom (digitale) geletterdheid, maatschappelijke participatie en een leven lang ontwikkelen

Meer informatie over inburgering

What’s Next Junior

What’s Next Junior wordt nu getest op vier basisscholen! Deze aantrekkelijke tool helpt kinderen op Netflix-achtige wijze bij het kiezen van een boek en draagt zo bij aan leesbevordering. Initiatiefnemers Emma Dhaeze en Wieske van der Velden kijken uit naar de eerste ervaringen van kinderen, ouders en leerkrachten.

Lees meer over What's Next junior