Praktijkvoorbeelden po

Praktijkvoorbeelden uit het primair onderwijs

Verteltasje lokt (voor)leesplezier uit

Mediacoach Arjan en kinderopvangorganisatie Little Jungle bedachten het 'Verteltasje' om het (voor)lezen bij de kinderen thuis te stimuleren. De ouders krijgen vier keer per jaar een verteltas mee naar huis. Daar zit een voorleesboekje in met verwijzing naar het digitale voorleesverhaal, voorwerpen die bij het thema horen en verschillende opdrachtkaartjes om spelenderwijs op de inhoud van het verhaal in te gaan en hier over te praten. Dit daagt de ouders uit om het lezen te combineren met spel. Iets wat bij de kinderen voor veel (lees)plezier zorgde, maar wat ook de ouders verrassend leuk vonden. Zoals een van de vaders zei: “Dit is echt heel goed voor de kinderen en wij worden er heel blij van.”

Samen thuis in taal

In 2018 is de Bibliotheek Eindhoven gestart met het project Samen Thuis in Taal. Op basis van achterstandsscores heeft de gemeente Eindhoven destijds tien SPIL-centra geselecteerd. Naast de subsidie van degemeente Eindhoven steken wij ook eigen middelen in dit mooieproject waar wij sterk in geloven.Op iedere locatie geeft een team van vrijwilligers extra taalonder-steuning aan kinderen die het nodig hebben. Deze vrijwilligers zijn zowel actief op de SPIL-centra als in de thuissituatie waardoor ouders meegenomen worden in de positieve spiraal van taalstimulering.

Taalaanbod gekoppeld aan thema

Onze Mediacoach Arjan en basisschool De Schelp zijn een pilot gestart om het taalaanbod te koppelen aan een thema, bijvoorbeeld ‘Vikingen’. De bibliotheek verzorgt een mooie collectie boeken rondom het thema, tijdens de lessen vertellen de leerkrachten er over, de kinderen lezen bijpassende boeken en ze maken zelf opdrachten. De schoolbibliotheek is opnieuw ingericht, zodat de boeken beter zichtbaar zijn. Er zijn leesplekken gekomen waar de kinderen in rust kunnen lezen. Een belangrijke aanvulling zijn de nieuwe themahoeken, waar de eigen werkjes van de kinderen tentoongesteld worden. Zo wordt de leescultuur voor iedereen in school meer en meer zichtbaar.

Kwaliteitskaart

Een kwaliteitsmeting bevordert een opbrengstgerichte manier van samenwerken in hoge mate. Een goed startpunt om tot beleid over leesmotivatie te komen is het afnemen van de Monitor Boekstart voor de kinderdagopvang en de Monitor dBOS voor het primair onderwijs.

Op Basisschool Sint Antonius Abt leidde de Monitor dBOS tot de ontwikkelingvan een kwaliteitskaart. Mediacoach Ine: Uit de Monitor kwam een aantalpunten naar voren waar winst te behalen was. Dit hebben we vertaald naareen kwaliteitskaart, met afspraken voor de leerkracht, leerling en mediacoach. Zo hebben de leerkrachten afgesproken vaker met de kinderen in gesprek te gaan over de boeken en zet ik me extra in om boekpromoties te geven en de ouders bij het lezen te betrekken. We verwachten dat de leescultuur op school een flinke boost zal krijgen”

De Splinterbieb

In de zomervakantie van 2021 opende de Splinterbieb haar deuren. Het was een volgende stap in de samenwerking met Lumens Werkt, met een gemeenschappelijk doel: Met een aanbod in Speelpark de Splinter zetten we in op de (talent)ontwikkeling van kinderen en hun (groot)ouders, door hen laagdrempelig in contact te brengen met taal/digitaal.

Er was een kast met jeugdboeken, strips en folders van de bibliotheek aanwezig waar kinderen en hun ouders boeken uit konden halen. Vrijwilligers lazen bij de speeltoestellen, uit themaboeken. Een bibliotheekmedewerker benaderde ouders, begeleiders en grootouders van de kinderen om met hen in gesprek te gaan en om hun behoeften aan ontwikkeling voor zichzelf te peilen, om daar in de toekomst aanbod op af te stemmen. De Bibliotheek Eindhoven en Lumens Werkt hebben de intentie om de activiteiten bij de Splinter voort te zetten.

Cultuuronderwijs

Hoog tijd voor een Leesoffensief. De lees- en taalvaardigheid van onze jeugd moet naar een hoger niveau.Maar laten we ons daarbij niet beperken tot de harde, technische kant van taalontwikkeling. Een integraaloffensief, waarbij ook kunst- en cultuuractiviteiten worden ingezet, scoort gegarandeerd meer effect!

Een succesvol offensief begint met een verkenning van de bestaande situatie. En die ziet er zorgwekkend uit.Zo’n 60% van onze tieners zegt alleen te lezen als het echt moet; bijvoorbeeld om informatie op te zoeken.Bijna de helft van hen vindt lezen pure tijdverspilling. Dat gegeven vraagt om een andere, nieuwe strategie.

Door Beppie Remmits, directeur Stichting CultuurStation.

Lees verder