Vraag en antwoord

De bibliotheek geeft antwoord op de meest gestelde vragen over onze dienstverlening tijdens de sluiting.


 

BOEKEN LENEN, INLEVEREN EN RESERVEREN

Kan ik nu geen boeken meer lenen?

Boeken lenen in de bibliotheek zelf is momenteel niet mogelijk. Neem eens een kijkje in de collectie e-books of luisterboeken. Voor Engelstalige e-books en luisterboeken kan je terecht bij BorrowBox.

Op dit moment kunnen er geen materialen meer gereserveerd worden. Reserveringen die eerder gemaakt zijn, blijven staan en kunnen zodra de bibliotheek de deuren weer kan openen opgehaald worden.

Ik kan geleende materialen niet meer inleveren. Krijg ik dan geen boete?

De boetes voor te laat inleveren hebben we zonder meer niet meer. We hebben de uitleentermijn voor alle uitgeleende materialen automatisch verlengd. Hier hoef je verder zelf niks voor te doen. Let op: in de app of Mijn gegevens zie je mogelijk nog een andere inleverdatum staan.

Kan ik boeken thuis laten bezorgen?

In tegenstelling tot wat we eerder aangaven is het tot onze spijt niet meer mogelijk om materialen thuis te laten bezorgen. We willen geen beloftes maken die we niet kunnen nakomen. We kunnen niet garanderen over voldoende capaciteit te beschikken om de bezorgingen te laten uitvoeren.

Ik heb een boek gereserveerd. Wanneer kan ik dat ophalen?

Zodra we de deuren weer mogen openen staat de reservering voor je klaar op de door jou gekozen locatie.

Ik heb een boek of CD van een andere bibliotheek gereserveerd.

Omdat deze materialen een beperkt uitleentermijn hebben, sturen we je deze per post toe. Momenteel is het niet mogelijk de materialen te retourneren. Aangezien de meeste bibliotheken en universiteiten momenteel gesloten zijn zaldit niet tot boetes leiden.   

Kan ik gebruikmaken van de afhaal- en inleverpunten bij de bewonersbibliotheken?

De bewonersbibliotheken besluiten elk voor zich of we open blijven. Mochten bewonersbibliotheken ook besluiten tijdelijk dicht te gaan, dan is het ook niet mogelijk daar af te halen en in te leveren.

Ik heb een factuur ontvangen voor het niet tijdig inleveren van materialen.

In de brief bij de factuur staat dat je nog twee weken de tijd hebt om geleende materialen in te leveren. Momenteel is het niet mogelijk om materialen in te leveren. Je hebt nu tot twee weken nadat we weer open kunnen zijn om de geleende materialen alsnog in te leveren.  


ACTIVITEITEN

Gaan de activiteiten die nu geannuleerd zijn op een later moment door?

We proberen de geannuleerde lezingen en workshops op een later moment opnieuw in te plannen. Had jij je aangemeld voor een lezing of workshop, dan brengen we je via de e-mail op de hoogte wanneer er een nieuwe datum is.
 

Krijg ik het geld terug van een activiteit die geannuleerd is?

Ja, hierover ontvang je een e-mail. Het bedrag wordt op je rekening teruggestort.
 

Wanneer gaan de activiteiten weer door, zoals het DigiCafé, Taalcafé, Voorlezen en Knutselen?

De activiteiten zijn voor nu tot en met 31 mei geannuleerd en zullen daarna in principe weer van start gaan.

Tip: We hebben een online MakersClub. Meer informatie hierover wordt op Facebook gedeeld.
 


DE BIBLIOTHEEK

Zijn Expeditie E en de Bibliotheek Waalre ook gesloten?

Ja, alle locaties van de Bibliotheek Eindhoven zijn gesloten.

 

Waarom hebben jullie besloten om de bibliotheek helemaal te sluiten?

Deze keuze is gemaakt om verspreiding van COVID-19 te voorkomen.
 

Verwachten jullie na 1 junii weer open te zijn?

We volgen nauwlettend de adviezen en maatregelen omtrent COVID-19 van het RIVM/de Rijksoverheid. Het is afhankelijk van deze adviezen en maatregelen of we na 1 juni weer open zijn.
 

Staat jouw vraag hier niet bij?

Stuur een berichtje naar klantenservice@bibliotheekeindhoven.nl. We proberen zo snel mogelijk te reageren.
 


BEWONERSBIBLIOTHEKEN

Zijn de bewonersbibliotheken gesloten?

De volgende bewonersbibliotheken zijn gesloten tot en met 31 mei:

 • Mensfort VTA De Werf
 • Wijkgebouw 't Slot
 • Mensfort VTA De Werf
 • Wijkgebouw 't Slot
 • De Mortel
 • Blixems
 • Dommelbeemd
 • Zuidwester

ENGLISH

BORROWING BOOKS, RETURNING BOOKS AND RESERVATIONS

Can I no longer borrow books?

Borrowing books from the library itself is currently not possible. Take a look at the collection of e-books or audiobooks. For English e-books and audiobooks you can use BorrowBox.

No materials can be reserved at this time. Previously reserved materials are kept at the locations and can be picked up as soon as the library can open its doors again.

 

I can no longer return borrowed materials. Will I get a fine?

We no longer have fines for returning books too late. We have extended the loan period for all materials. You do not have to do anything for this. Please note: you may see another date in the app or in My data.
 

Can I get my books delivered at home?

Contrary to what we indicated earlier, we are sorry to inform you that it is no longer possible to have materials delivered to your home. We don't want to make promises we can't keep. We can't guarantee to have sufficient capacity. 

I reserved a book. When can I get it?

After 31 May, the reservation will be ready for you at the location chosen by you.
 

I have reserved a book or CD from another library.

Because these materials have a limited loan period, we will send them to you by post.
 

Can I use the resident libraries?

The resident libraries each decide for themselves whether they will stay open. If resident libraries also decide to close temporarily, it will not be possible to borrow and return books there.
 

I have received an invoice for not returning materials on time.

The letter accompanying the invoice states that you still have two weeks to return borrowed materials. It is currently not possible to return materials. You now have up to two weeks after we can be open again to return the borrowed materials.


ACTIVITIES

Will the activities that have been canceled be postponed?

We are trying to reschedule the canceled lectures and workshops at a later time. If you had registered for a lecture or workshop, we will notify you by email when a new date is available.
 

Do I get a refund for an activity that has been canceled?

Yes, you will receive an email about this. The money will be refunded into your account.
 

When will the activities continue, such as the DigiCafé, Taalcafé and Storytelling?

The activities have been canceled until 31 May and will start again after that. Tip: You can participate in an online MakersClub. More information about this is shared on Facebook.
 


THE LIBRARY

Are Expeditie E and the location in Waalre closed as well?

Yes, all locations of Eindhoven Library are closed.
 

Why did you decide to completely close the library?

This choice was made to prevent the spread of COVID-19.

Do you expect to be open again after 1 June?

We closely follow the advice and regulations regarding COVID-19 from RIVM / the national government. It depends on their advice whether we will be open again after 1 June.
 

Is your question not here?

Send a message to klantenservice@bibliotheekeindhoven.nl. We will try to answer all of your questions as soon as possible.


RESIDENT LIBRARIES

The following resident libraries are closed until 6 April

 • Mensfort VTA De Werf
 • Wijkgebouw 't Slot
 • Mensfort VTA De Werf
 • Wijkgebouw 't Slot
 • De Mortel
 • Blixems
 • Dommelbeemd
 • Zuidwester